Semi logarithmic chart türkçesi Semi logarithmic chart nedir

  • Yarı-logaritmik grafik.

Semi logarithmic chart ingilizcede ne demek, Semi logarithmic chart nerede nasıl kullanılır?

Semi : Yarı. Tek duvarla bitişik müstakil ev. Yarı erekte. Yarım. Tır. Tır kamyonu. Kısmen.

Logarithmic : Logaritmik. Tersüstel. Logaritmaya dair. Logaritmasal.

Chart : Grafiğini çıkarmak. Plan yapmak. Haritasını yapmak. Çizim. Kaydetmek. Planını çizmek. Haritasını çizmek. Grafik. Taslağını çıkarmak. Karmaşık sayısal çizelgeleri kolayca kavranır biçimde sunmaya yarayan çizimsel anlatım.

Logarithmic chart : Logaritmik grafik.

Double logarithmic chart : Çifte logaritmik grafik.