Semir; İsim olarak kullanılan bir kelimedir.

Yerel Türkçe'deki anlamı:

1.Sıradağ. 2.Yamaç.

Şişman: Bizim inek semir.

Semir isminin anlamı, Semir ne demek:

 

Arkadaş. Nitelikli. Yamaç, dağ silsilesi. Semir ismi; Arapça kökenli olup bir Erkek ismidir.

Semir kısaca anlamı, tanımı

Semi : Yarım, yarı. Latince yarım anlamına gelen ön ek

Emir semir : Hayal meyal, belli belirsiz görünen şeyler hakkında kullanılan bir zarf.

Semiramis : Mitolojide güvercinlerin hayatını kurtardığı kız çocuğunun adı. Doğu mitolojisinde adı geçen, dünyanın yedi harikasından biri olan Babil’in Asma Bahçelerini kurduran Asur kraliçesi.

Semiray : Nitelikli insan.

Semire : Bakınız: Samire.

Semirek : Şişmanlama, semirme.

Semirik : Bir çeşit ot. Şişmanlamış, semirmiş.

Semirsek : Bir çeşit kıymalı börek.

Semirtgen : Çıktığında o kimsenin şişmanlıyacağına inanılan sivilce.

Semirgin : Tembellikten yağ bağlayan, semiren (kimse). Semirmekten dolayı hareketleri ağırlaşmış (kimse).

Semirme : Semiz duruma gelme.

Semirmek : Besili, yağlı bir duruma gelmek, semizlemek, şişmanlamak.

Semirtme : Semirtmek işi.

Semirtmek : Besili, yağlı bir duruma getirmek, semizletmek.

Nitelikli : Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı. Bir şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığını kazanmış olan, kalifiye. Bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli.

Silsile : Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra. Bilinen en eski atalardan yaşayan torunlara kadar aile sırası.

Nitelik : Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.

Arkadaş : Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş. Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik.

Şişman : Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen (kimse), şişko, mülahham.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Diğer dillerde Semiplasenta anlamı nedir?

İngilizce'de Semiplasenta ne demek ? : semiplacenta

Semir ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Semir nedir? Semir ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Semir tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Semir hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
  • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
  • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
  • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
  • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...