Sempozyum nedir, Sempozyum ne demek

Sempozyum; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Sempozyum hakkında bilgiler

Antik Yunan'da, sempozyum (Yunanca: συμπόσιον symposion, συμπίνειν sympinein, "birlikte içmek") bir içki davetiydi.Sempozyumda geçen veya sempozyumu betimleyen edebi eserler iki Sokratik Diyaloğu, Platon'un Sempozyum'unu ve Ksenefon'un Sempozyum'unu, ayrıca Megaralı Theognis'in ağıtları gibi birkaç Yunan şiirini içerir. Yunan ve Etrüsk sanatında tasvir edilen sempozyumlar benzer mizansenler göstermektedir.

Roma toplumundaki karşılığı Latince convivium'dur.

Sempozyum anlamı, tanımı:

Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Bilim. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.

Şölen : Belli bir amaçla düzenlenen eğlence. Sanat gösterisi. Din töreni niteliğinde yemek toplantısı. Ziyafet.

Antik : İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika.

Yunan : Yunanistan'da yaşayan veya Yunanistan halkından olan kimse, Yunanistanlı, palikarya.

 

İçmek : Bir şey, bir sıvıyı içine çekmek, emmek. Bir sıvıyı ağza alıp yutmak. Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek. İçki kullanmak.

İçki : İçinde alkol bulunan içecek. Bu içeceği içme işi.

Davet : Çağrı, çağırma. Yemekli toplantı.

Bilgi şöleni : Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel toplantı, sempozyum.

Diğer dillerde Sempozyum anlamı nedir?

İngilizce'de Sempozyum ne demek? : n. symposium

Fransızca'da Sempozyum : symposium [le]

Almanca'da Sempozyum : n. Symposium

Rusça'da Sempozyum : n. симпозиум (M)