Semt nedir, Semt ne demek

Semt; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Şehirde yerleşim bölgesi, yaka
 • Yan, taraf, cihet, yön.

"Semt" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Gölgesinde bir semti barındıran gürbüz bir çınarın yıldırımla vurulmasına bile güç dayanılır." - İ. A. Gövsa

Semt hakkında bilgiler

Semt, kimi zaman birkaç mahalleyi içine alabilen, alışveriş, eğitim, kültür mekanlarının iç içe bulunduğu derin bir ana caddeden oluşan, kendi içinde müstakil yerdir. Genel olarak halk arasında semt ile ilçe aynı anlama geldiği düşünülse bile gerçek olan bu değildir.

Kültür değişmeleri neticesinde eski kent yapılanmaları ve eski adlarla meşhur olabilir. Her semtin ayırdedici bir kültürel özelliği vardır. Meselâ Kanlıca semtinin yoğurdu gibi. Bazı semtler hemşeriliği ile, bazıları üretim tarzı ile bazıları ticareti ile ünlenmiştir.

Semt ile ilgili Cümleler

 • Bizim semtimiz güvenli.
 • O semti biliyorum.
 • Ben her zaman bu semtte yaşamak istedim.
 • Semtimizde pek çok eski bina vardır.
 • Semtimde bir balık avı marketi var.
 • O güzel bir semtteki güzel bir evde yaşadı.
 • Burası benim büyüdüğüm semt.
 • Tom'un semtini bilmek istiyorum.
 • Dün semtte bir yangın başladı.

Semt anlamı, tanımı:

Semtine uğramamak : Birini hiç aramamak, onunla ilgisini kesmek. bir yere özellikle gitmemek.

 

Semtürreis : Başucu noktası.

Kenar semt : Kenar mahalle.

Şehir : Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site.

Yerleşim : Yerleşme, iskân.

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

Taraf : Yön, yan, doğrultu. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Yöre, yer. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri.

Cihet : Yön, yan, taraf.

Zaman : Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Çağ, mevsim. Dönem, devir. Belirlenmiş olan an. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

Mahalle : Bu parçalarda oturan insanlarn tamamı. Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri.

Yaka : Eğik yerey. Yapıların saçaklarında, suyun içeriye sızmasını önlemek için kiremidin altıyla oluk arasına konulan metal levha. Sahil. Giysilerin boyna gelen bölümüne eklenen ve türlü biçimlerde olan parçası. Kıyı, kenar, taraf. Yelkenlerin kenar ve köşeleri. Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü. Semt.

 

Yan : Futbol veya hentbolda, topun, alanın yan çizgileri dışına çıkması, taç. Üstte, altta, arkada veya önde olmayan. Savaş düzenindeki ordunun iki kanadından her biri. Yer. Bir denklemde "=" işaretiyle ayrılmış olan iki anlatımdan her biri. Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü, profil. İstekleri karşıt olan iki kişiden veya topluluktan biri. Bir tarafa yönelerek. Birlikte, beraberinde olma. Tali. Üst. İkinci derece olan. Sağ ve solun ortak adı, yön, taraf, cihet.

Yön : Tutulacak, izlenecek yol. Bir yere gitmek için izlenen yol, cihet, istikamet. Belli bir noktaya göre olan yer, taraf. Bir şeyin belli bir noktaya baktığı yan, veçhe.

Diğer dillerde Semt anlamı nedir?

İngilizce'de Semt ne demek? : [SEMT Pielstick] n. district, whereabouts, neighborhood, neighbourhood [Brit.], parts, part, locality

Fransızca'da Semt : quartier [le], alentours, section [la]

Almanca'da Semt : n. Gegend

Rusça'da Semt : n. сторона (F), азимут (M)