Sendelemek nedir, Sendelemek ne demek

  • Dengesi bozularak düşecek gibi olmak, adımlarını şaşırmak.
  • Herhangi bir olay karşısında ne yapacağını şaşıracak kadar sarsılmak

"Sendelemek" ile ilgili cümleler

  • "Bu haberi alınca fena hâlde sendeledi."
  • "İkimiz de birbirine sarılmış sarhoşlar gibi bir sağa bir sola sendeliyorduk." - Halikarnas Balıkçısı

Tiyatro'daki terim anlamı:

(Ort. O.): Kavuklu'nun düşer gibi yapıp düşmemesi. Bu, zor bir gösteridir, bunu ancak çok usta oyuncular yapabilir.

Sendelemek anlamı, kısaca tanımı:

Denge : Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar.

Adım : Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 75 santimetre olan mesafe. Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi. Yürümek için yapılmış olan ayak atışlarının her biri. Girişim, hamle. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap. İki diş arasındaki aralık. Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol.

Şaşırmak : Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek. Ne yapmak gerektiğini bilememek, nasıl davranacağını kestirememek, içinden çıkamamak. Herhangi bir durum karşısında şaşkınlık duymak, hayret etmek.

 

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Sarsılmak : Sarsma işine konu olmak. Güçsüz durumda kalmak. Beklenmedik bir olaydan çok etkilenmek.

Diğer dillerde Sendelemek anlamı nedir?

İngilizce'de Sendelemek ne demek? : v. stagger, totter, stumble, blunder, careen, dodder, falter, halt, lurch, pitch, reel, swing, teeter, topple, waver, wobble

Fransızca'da Sendelemek : chanceler, tituber, broncher, trébucher

Almanca'da Sendelemek : v. einknicken, straucheln, torkeln

Rusça'da Sendelemek : v. спотыкаться, пошатываться, колебаться, споткнуться