Sendrom nedir, Sendrom ne demek

Sendrom; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Belirge
  • Sıkıntı.

"Sendrom" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Down sendromlu çocukların tipik bir yüz görünümü vardır."
  • "Pazartesi sendromu, komşu sendromu."

Biyoloji'deki anlamı:

(Yun. syn: ile; dromein: koşmak) Bir hastalığı karakterize eden ve aynı anda ortaya çıkan belirtiler.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Bir hastalıkta görülen semptomların tümü.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Belli bir hastalığa ait klinik belirtilerin tümü.

İngilizce'de Sendrom ne demek? Sendrom ingilizcesi nedir?:

syndrome

Sendrom hakkında bilgiler

Sendrom ya da belirgi, birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen, ancak bir araya geldiklerinde tek bir olgu olarak kendilerini gösteren bulgular bütünüdür. Bu, kalıtsal olabilir ya da edinsel nedenlerle de oluşabilir.

Tıp dilinde, belirgi, yalnızca, nedenleri tek tek açıklanamayan, birlikte rastlanılan bulguları tanımlamakta kullanılır. Dolayısıyla, bu bulgular, altında yatan bir hastalıkla açıklanabilirse, kuramsal olarak artık sendrom değildir. Buna karşın, eskiden belirgi olarak anılan, ve günümüzde nedenleri bilindiği için hastalık olarak bilinen bir sürü durum, geleneksel sendrom adını korumuştur.

Yunanca'da birlikte koşmak anlamına gelen belirgi, mantıklı bir deyiştir, çünkü yukarıda da açıklandığı gibi, sendrom, tanımı gereği birtakım bulguların birlikte olmasından kaynaklanır. Hastalığın oluşumunun (patofizyoloji) açıklanamadığı durumlarda en çok kullanılır.

 

Bir sürü belirgi, adını onu ilk bulan doktordan almıştır (bunlara eponim belirgiler denir). Böyle olmadığı durumlarda ise, adlarını genellikle coğrafi yer adlarından almışlardır.

Sendrom ile ilgili Cümleler

  • Yabancı aksan sendromu henüz açıklanamayan, hastanın anadilini daha fazla düzgün şekilde telaffuz edemeyip yabancı bir aksanla konuşmaya başlamasıyla vuku bulan tıbbi bir durumdur.
  • Bileğim ve ön kolum acıyor. Bence karpal tünel sendromunun acısını çekiyor olabilirim.
  • Ben huzursuz bacak sendromundan muzdaribim.
  • Paris sendromu bir tür kültür şokudur. Şehrin moda merkezi imgesine kapılıp Paris'te yaşamaya başlayan, sonrasında yerel adetlere ve kültüre iyi uyum sağlayamayıp, zihinsel dengesini yitiren ve depresyona yakın belirtiler gösteren yabancıları tanımlamak için kullanılan psikiyatrik bir terimdir.

Sendrom tanımı, anlamı:

Sıkıntı : Sorun, mesele, sendrom, problem. Yokluk ve parasızlığın yol açtığı geçim darlığı. Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet. Bulunmama durumu. İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet.

İlişkisiz : İlişkisi olmayan.

Olgu : Varlığı deneyle kanıtlanmış şey. Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş. Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa.

 

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Bulgu : Vücuttaki işlevsel bir bozukluğun veya hastalığın belirlenmesine yarayan, hekimin saptadığı işaret. Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey. Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç, netice.

Kalıtsal : Kalıtımsal.

Olabilir : Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil.

Sendromik : Sendroma ait, arazi.

Diğer dillerde Sendrom anlamı nedir?

İngilizce'de Sendrom ne demek? : n. syndrome

Almanca'da Sendrom : n. Syndrom

Rusça'da Sendrom : n. синдром (M)