Sentez nedir, Sentez ne demek

Sentez; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim.
  • Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim

"Sentez" ile ilgili cümleler

  • "Bu, tam bir antitezdir, iddia ettiğiniz gibi sentez değildir." - P. Safa

Biyoloji'deki anlamı:

(Yun. syntithenai: beraber koymak) Basit yapılı moleküllerden karmaşık yapılı maddelerin elde edilmesi.

Felsefi anlamı:

[Bakınız: bireşim]

Kimya'daki anlamı:

Bir bileşiğin, elementlerinden veya başka bileşiklerden elde edilmesini sağlayan işlem veya tepkime.

İngilizce'de Sentez ne demek? Sentez ingilizcesi nedir?:

synthesis

Osmanlıca Sentez ne demek? Sentez Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

terkîb

Sentez hakkında bilgiler

Kimyasal sentez sağa ok simgesi ile gösterilir ve özel tür kimyasal tepkimeyi kısıtlar. Direk birleşme tepkimesi, iki veya daha fazla reaktantın (ayıracın) birleşerek tek bir formül oluşturmasıdır. Direk birleşme tepkimesi şöyledir.

Sentez ile ilgili Cümleler

  • Ben çekirdek ailemde sentezden yanayım.
  • Evlilik kurumu saygıyı ve sentezi hak eder.
  • Sentez oluşturmamız imkansız mı?
  • Sentez oluşturup yaşamak çok daha hoş değil mi?
 

Sentez kısaca anlamı, tanımı:

Oluşturma : Oluşturmak işi.

Sent : Doların yüzde biri değerinde para birimi.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

Madde : Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Molekül. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Duyularla algılanabilen nesne. Para, mal vb. ile ilgili şey. Bir cismi oluşturan öge, öz.

Yapay : Yapmacık. Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış veya üretilmiş, yapma, suni, doğal karşıtı.

Bileşik : Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep.

Cisim : Doğada element, bileşik veya bunların karışımları hâlinde bulunan, kütlesi ve ağırlığı olan, duyularla algılanabilen şey. Gövde, beden, vücut.

 

Bireşim : Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi. Bu biçimde oluşan bütün. Sentez.

Yalın : Alev. Çıplak, kınından çıkmış. Gösterişsiz, süssüz, sade (söz, yazı).

Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.

Sentez gazı : Kömür veya doğal gazların hava ortamında subuharı ile reaksiyonu sonucu elde edilen, düşük oranda azot gazı içeren, amonyak, metanol ve çeşitli organik bileşiklerin sentez işlemlerinde kullanılan hidrojen ve karbonmonoksit gazı (3: karışımı.

Sentezleme : Sentezlemek işi.

Sentezlemek : Sentez durumuna getirmek. Basit maddelerden karmaşık bileşikler elde etmek

Diğer dillerde Sentez anlamı nedir?

İngilizce'de Sentez ne demek? : [sentir] v. feel, have feeling, sense; smell; taste

n. synthesis

Fransızca'da Sentez : synthèse [la]

Almanca'da Sentez : n. Synthese

Rusça'da Sentez : n. синтез (M)