Sentezleme nedir, Sentezleme ne demek

Sentezleme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Sentezlemek işi

Sentezleme hakkında bilgiler

Kimyasal sentez sağa ok simgesi ile gösterilir ve özel tür kimyasal tepkimeyi kısıtlar. Direk birleşme tepkimesi, iki veya daha fazla reaktantın (ayıracın) birleşerek tek bir formül oluşturmasıdır. Direk birleşme tepkimesi şöyledir.

Sentezleme anlamı, tanımı

Sent : Doların yüzde biri değerinde para birimi

Sentez : Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim. Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim.

Sentezlemek : Sentez durumuna getirmek. Basit maddelerden karmaşık bileşikler elde etmek.

Kimyasal tepkime : Kimyasal özdekler arasında oluşan tepkime.

Oluşturma : Oluşturmak işi.

Reaktant : Kimyasal reaksiyona dâhil olan bir molekül, reaktan.

Bir form : M manifoldunun her bir p noktasına, bu noktada bir kotanjant vektör karşılık getiren bir dönüşüm.

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Birleşme : Birleşmek işi.

Gösteri : İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.

 

Reaktan : Reaktant.

Tepkime : Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül.

Formül : Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım. Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım. Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı. Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek.

Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut.

Birle : Zaman anlamına gelip fiillerin sonunda takı gibi kullanılır: Babam geldiği birle ağabeyim sigarayı atar. İle.

 

Tepki : Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon. Herhangi bir etkiye cevap olarak doğan, genel olarak olumsuz söz veya davranış. Karşılık verme.

Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol.

Şöyle : Şunun gibi, şuna benzer biçimde. Aşağı yukarı. Şu yolda, şu biçimde.

Diğer dillerde Sentez gazı anlamı nedir?

İngilizce'de Sentez gazı ne demek ? : synthesis gas