Serseri nedir, Serseri ne demek

Serseri; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir.

"Serseri" ile ilgili cümle

 • "Köpüklü denizin üstünde serseri martılar uçuşuyor, yanımızdan yelkenli bir mavna geçiyordu." - Ö. Seyfettin
 • "Birkaç gün serseri bakışlarla ona baktı." - İ. H. Baltacıoğlu
 • "Ah, seni serseri, rezil, alçak seni! Demek bana başkaldırıyorsun!" - N. Hikmet
 • "Hayran Baba'yı bir serseriyle birlikte demirlemişlerdi." - F. R. Atay

Serseri anlamı, tanımı:

Serseri kurşun : Belli bir hedef gözetmeksizin sıkılan kurşun, maganda kurşunu.

Serseri mayın : Belli bir hedefi olmayan, rastgele yerleştirilen mayın.

Serseri serseri : Başıboş olarak, amaçsızca.

Serserice : Serseri gibi. (serseri'ce) Serseri bir biçimde.

Serserileşme : Serserileşmek durumu.

Serserileşmek : Serseri duruma gelmek, serseri olmak.

Serserilik : Serserice davranış. Serseri olma durumu.

Serserilik yapmak : Serserice davranmak, çevreye rahatsızlık vermek.

Hayta : Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri. Toroslarda yaşayan bir Yörük aşireti. Başıboş, bir baltaya sap olamamış, apaş, serseri.

 

Tutarsız : Tutarlı olmayan, aralarında çelişki bulunan, insicamsız.

Beğenilme : Beğenilmek işi veya durumu, popülarite.

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket.

Hedef : Varılacak yer, ulaşılacak son nokta. Yapılması tasarlanan iş, amaç. Nişan alınacak yer, nişangâh.

Atılma : Atılmak işi.

Rastlantı : Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf.

Amaçsız : Amacı olmayan, gayesiz. Amacı olmayan, gayesiz bir biçimde, yönsüz, boş boş.

Serseri örümcek : Pasifiğin Kuzey Batısında yaşayan, ısırıkları geç iyileşen ülserlere, baş ağrısı, mide bulantısı, ateş, mental bozukluklar, seyrek olarak kan değerlerinde ölümcül değişikliklere neden olabilen örümcek türü, Tegenaria agrestis.

Serseri romanı : Yeni çağın başlarında İspanya’da doğan ve kahramanları macerası, serseri tiplerden seçilen roman türü.

Serserilik yapmak : serseri tavrında davranmak, çevreye rahatsızlık vermek. İlgili cümle: "“Serserilik yapabilir, atılgan, dövüşken, gözünü budaktan sakınmaz cinsten adam istemiyorlar.”" M. Ş. Esendal.

Serseri ile ilgili Cümleler

 • Serseri grupları yiyecek aramak için mağazalara zorla girdi.
 • Bir serseri olmak istemiyorum.
 • "Seninle dans etmeye gidemem." "Serseri."
 • Gönlüm serseri olabilir, ama zihnim asla!
 • Oh, serseri!
 • O bir serseriydi.
 • Serseri gibi giyinip gelme.
 • Genç adam kızı bir grup serseriden kurtardı.
 • Yerde kalın yoksa bir serseri kurşunla vurulabilirsiniz.
 

Diğer dillerde Serseri anlamı nedir?

İngilizce'de Serseri ne demek? : adj. vagrant, vagabond, wandering, good for nothing, adrift, errant, larrikin, no good, outcast, roguish, stray, strayed

n. vagabond, tramp, rascal, bummer, rogue, beat, bum, dawdler, dosser, down and out, drifter, flotsam, Flotsam and Jetsam, gadabout, hobo, hoodlum, hooligan, landloper, layabout, lowlife, ne'er do weel, ne'er do well, never do well, no good, outcast

Fransızca'da Serseri : vagabond/e, errant/e

Almanca'da Serseri : n. Fechtbruder, Gammler, Ganove, Gesocks, Halunke, Landstreicher, Obdachlose, Pennbruder, Penner, Strolch, Stromer, Tippelbruder, Tramp, Vagabund

adj. hergelaufen

Rusça'da Serseri : n. бродяга (MF)

adj. бродячий, гулящий