Seslenme nedir, Seslenme ne demek

  • Seslenmek işi.
  • Sözü birine veya birilerine yöneltme, hitap

Seslenme kısaca anlamı, tanımı:

Seslenmek : Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek. Uzaktan bağırarak çağırmak, ünlemek. Sözü birine veya birilerine yöneltmek, birine karşı söylemek, hitap etmek.

Yöneltme : Bir teleskobu veya gözlem aracını bakılacak yıldıza doğru çevirme işi. Yöneltmek işi, tevcih. Öğrencilerin okul yaşamına, izleyecekleri derslere uyumlarını sağlamayı amaçlama, seçecekleri meslekleri yönlendirme işi.

Hitap : Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme.

Seslenme durumu : Hitap kavramı veren ad durumu: Ey Türk Gençliği; Muallimler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır; Bakiyâ, Nedimâ vb.

Seslenme ünlemi : Çağırmaya, haber vermeye ve cümledeki seslenmeyi güçlendirmeye yarayan ünlemler: A!, a beyim!; Doktor! Sesi hırçındı. Doktor ise, inadına sakin ve pesten: Efendim, diye sordu (T. Buğra, Yalnızlar. s. 232). || Ey Rab, ey Rab, neden hafızayı mahvetmedin? (Y. K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından, s.28), Ey ayrılıklar şairi, sana yemin ederim ki, vatan da sevgililer gibidir. Uzakken daha çok sevilir, daha çok ruha yakındır (Y.K. Karaosmanoğlu, göst. e.: Diğer Nesirler. s.9 Haydi, yavrum git yat. Vakit çok geç, sonra fena olursun (A. H. Tanpınar, Adullah Efendinin Rüyaları: Geçmiş Zaman Elbiseleri, s. 100). Ayol dedi. Daha şimdi yaptık yatağı, Yazık değil mi? (A. H. Tanpınar, Yaz Yağmuru: Yaz Gecesi, s. 163). – Kız, insanlık hâli... Sakın o yüzük müdür, küpe midir nedir, bilmeden bir yere koymuş olmıyasın... (R.N. Güntekin, Kızılcık Dalları, s. 138). Hey yolcu, yolcu.. Bir dakika durmaz mısın? (Y.K. Karaosmanoğlu. Erenlerin Bağından: Diğer Nesirler, s. 108). Ahmet! buraya gel! Arkadaşlar! çok çalışalım ve başarı sağlayalım. vb. bk. ünlem ve dışa dönük ünlemler.

 

Seslenmeli özne : Seslenme durumunda bulunan özne: Türk, çalış, öğün, güven; Atatürk'üm önderim, kalbimde yatıyorsun; Yurttaş Türkçe konuş vb. (bk. açıklayıcıdan özne) .

Seslenmeli tümleç : Eylemin anlamına hitap kavramı katan ve seslenme durumunda bulunan tümleç: Muallimler! yeni nesil sizin eseriniz olacaktır; Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri; Baylar! İstanbul hükümeti ile ilgiyi kesişimizin onbeşinci günündeyiz vb.

Seslenme ile ilgili Cümleler

  • Benim adımı çizip bana kadın ismi verip kadın zamiriyle seslenmeniz hiç hoş değil.
  • Kral, bana çocuğun olarak seslenmeyi kes. Tanrı aşkına ben otuz iki yaşındayım!

Diğer dillerde Seslenme anlamı nedir?

İngilizce'de Seslenme ne demek? : n. yelling, calling, shouting, yell, call, cry, hail

Almanca'da Seslenme : n. Anruf, Appell