Sevgi nedir, Sevgi ne demek

"Sevgi" ile ilgili cümleler

 • "Seni hep çok sevecek ama verebileceğinden fazla sevgi beklemeyecek karşılığında." - E. Şafak

Felsefi anlamı:

(Genel olarak) Hoşa giden bir şeye eğilim; tutkuya dek varabilen bir ruh durumu. Türlü biçimleri: a. Karşı cinse karşı duyulan sevgi. b. Çocuğa karşı duyulan sevgi. c. Bir nedene dayandırılamayan duygudaşlık (sympathie), d. Uzun süre içinde oluşup gelişen kişisel gönül dostluğu, e. Doğaya ve benzeri lerine duyulan sevgi.

(Felsefede) Eski Yunan felsefesinde sevgi evrende birleştirici ilkedir (Empedokies), Platon'da güzele duyulan sevgi (Eros) ideaların bilgisine götüren yoldur. Hıristiyanlıkta: yardım elini uzatma anlamındaki sevgi (Caritas) ve hastalara, acı çekenlere, yoksullara duyulan sevgi (agape), yakın sevgisi, giderek hiç bir ayırma yapmaksızın tüm insanlara gösterilen sevgi (insanlık sevgisi) ve Tanrı sevgisi; çağımızda Max Scheler'in felsefesinde sevgi temel kavramlardan biridir; Scheler'in baş sorunu olan kişiliğin asıl özü sevgi olduğu gibi, insanları birbirine bağlayan da sevgidir; kendi içine çekilmiş ayrık yaşayan kişi değil, dünyaya ve insanlara sevgi ile yönelen kişi, yine böyle kendisi gibi sevebilen kişilerle kendini bir-duyan kişi değer taşır.

 

Sevgi isminin anlamı, Sevgi ne demek:

Kız ismi olarak; Bir şeye veya bir kimseye karşı duyulan sevme duygusu.

İngilizce'de Sevgi ne demek? Sevgi ingilizcesi nedir?:

love

Sevgi hakkında bilgiler

[Bakınız: aşk]

Sevgi tanımı, anlamı:

Sevgi beslemek : Sevgi duymak, sevmek.

Sevgi seli : Sevginin yoğun olarak sergilenmesi.

Sevgili : Sevgi ve bağlılık duyulan. Sevilen ve âşık olunan kimse, yavuklu, dost, yâr, canan.

Sevgisiz : Sevgi olmadan. Sevgisi olmayan.

Sevgisizlik : Sevgisiz olma durumu.

El vergisi gönül sevgisi : "bize bir şey verene, armağan edene karşı gönlümüzde sevgi uyanır" anlamında kullanılan bir söz.

Uzatmalı sevgili : Evlenmeye karar veremeyip çok uzun süre sevgili olarak kalan kadın veya erkek.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Yakın : Uzak olmayan yer. Uzak olmadan. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba.

Bağlılık : Bağlılaşım. Birine karşı, sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve gösterme, sadakat. Bağlı olma durumu, merbutiyet.

Gösterme : Teşhir, sergileme. Göstermek işi.

 

Duygu : Duyularla algılama, his. Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Önsezi.

Sevgican : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; Gönülden gelen sevgi.

Sevgideğer : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Sevilen, değer verilen kimse.

Sevgihan : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; Sevilen hükümdar.

Sevgim : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; “Sevdiğim, sevgilim, sevgi duyduğum” anlamında kullanılan bir ad.”

Sevginaz : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; Sevmekte nazlanan kimse.

Sevginur : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; Sevgisiyle ışık saçan kimse.

Sevgisun : 5. Bir kız ismi olarak anlamı; “Sevgi, dostluk göster” anlamında kullanılan bir ad.”

Sevgi ile ilgili Cümleler

 • Sevgi ile tek başına yaşayamazsın.
 • Bir öksürük ve sevgi gizli olamaz.
 • Sevgi ile merhameti asla karıştırmayın.
 • Ali sevgilisi Mary'in yokluğundan dolayı acı çekiyor.
 • Sevgi her şeydir.
 • Ali sevgili Mary'si hariç, gelincikleri her şeyden daha fazla sever.
 • Sevgi dolu yaşlı bir çifti izlemek keyifli.
 • Sevgi, aşk, sevda bunlar güzel duygular; sen bu duyguları elimden aldın.
 • O sürekli ona sevgisini gösterdi.
 • 14 Şubat'ta Amerikalılar Sevgililer Günü'nü kutlarlar.
 • Sevgi affetmez.
 • Her sevgili nesne, bir cennetin merkez noktasıdır.
 • Rusçada "okşamak, sevgi" ile "bayağı gelincik" sözcükleri eşsesli ve muhtemelen etimolojik olarak ilişkilidirler.
 • Sevgi her şeye cevaptır.

Diğer dillerde Sevgi anlamı nedir?

İngilizce'de Sevgi ne demek? : n. affections, love, affection, sympathies, compassion, attachment, dearness, fondness, sympathy, piety

Fransızca'da Sevgi : affection [la], amitié [la], amour [le], inclination [la]

Almanca'da Sevgi : n. Faible, Gewogenheit, Liebe, Zuneigung, Zuwendung

Rusça'da Sevgi : n. любовь (F), влюбленность (F)

adj. любовный