Sevgisizlik nedir, Sevgisizlik ne demek

  • Sevgisiz olma durumu

"Sevgisizlik" ile ilgili cümleler

  • "Bunca yıllık sevgisizliğimizi bitirmeye karar veriyorduk." - A. Kulin

Sevgisizlik tanımı, anlamı:

Sevgisiz : Sevgi olmadan. Sevgisi olmayan.

Sevgi : İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Sevgisizlik anlamı nedir?

Fransızca'da Sevgisizlik : désaffection [la]

Almanca'da Sevgisizlik : n. Lieblosigkeit