Sevimsizleştirmek nedir, Sevimsizleştirmek ne demek

  • Sevimsiz duruma getirmek, antipatikleştirmek

Sevimsizleştirmek anlamı, tanımı

Sevimsizleştirme : Sevimsizleştirmek durumu, antipatikleştirme

Sevi : Aşk.

Sevim : Sevme işi, sevgi. Bir kimsede, bir şeyde bulunan ve o kimse veya şeyi başkalarına sevdiren özellik.

Sevimsiz : Hoşa gitmeyen, antipatik. Hoşnutsuzluk, memnuniyetsizlik yaratan.

Antipatikleştirmek : Sevimsizleştirmek.

Antipatikleştirme : Sevimsizleştirme.

Antipatik : Sevimsiz, itici, soğuk.

Antipati : Sevimsizlik, soğukluk, iticilik. Karşıt duygu.

Getirmek : Gelmesini sağlamak. Erişmek ya da eriştiğini sanmak. Bir makama atamak veya seçmek. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. İleri sürmek. İletmek, bildirmek. Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Sağlamak. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar.

Getirme : Getirmek işi.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.).

Anti : Yunanca karşı anlamında ön ek. Karşı, zıt.

Diğer dillerde Sevi oyunu anlamı nedir?

İngilizce'de Sevi oyunu ne demek ? : courtship dance