Sevin nedir, Sevin ne demek

Sevin; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür.

Sevin isminin anlamı, Sevin ne demek:

“Sevinç duy, hep neşeli ve sevinçli ol” anlamında kullanılan bir isim”. Sevin ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir.

Sevin ile ilgili Cümleler

 • Sevinç gözyaşları onların yanaklarından aktı.
 • Sevinç doluydum.
 • Sevinmek, üzülmenin karşıtıdır.
 • Bunu duyduğuma gerçekten sevindim.
 • Sevinçten yüzü parlıyordu.
 • Gelebildiğinize sevindim. Lütfen kendi evinizdeymiş gibi davranın.
 • Sevinçten çılgına döndüm.
 • “Şu mendilini burnuna tutmuş, sevinç yaşları döken hanım herhâlde gelinin anası olacaktı.”
 • Birbirimizi anladığımıza sevindim.
 • Başka biri acı çektiğinde neden seviniyorsun?
 • Ben o jüride olmak zorunda olmadığıma sevindim.
 • Cümlenin silindiğine sevindin, değil mi?
 • Yardımcı olmak için gönüllü olmana sevindim.
 • Hırsızların yakalandığına sevindim.

Sevin ile ilgili Atasözü veya Deyim

sevinci kursağında kalmak : bir engel sebebiyle hayal kırıklığına uğramak.

sevincinden ağzı kulaklarına varmak : çok sevinmek.

sevinç yaşları (veya gözyaşları) dökmek : sevinçten ağlamak.

sevinçten uçmak : çok sevinmek.

Sevin kısaca anlamı, tanımı

Sevi : Aşk

Sevinay : “Güzeli sevin” anlamında kullanılan bir isim”.

Sevince : Daha çok Fransız ve İtalyan yazınlarında görülen kısa ve coşumlu nitelikte sevi koşuğu.

 

Sevinceh olmak : Çok sevinmek.

Sevincer : Amasya şehrinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Sevincik delisi : Birden ve çok sevinçle heyecanlanarak dengesizleşen kimse.

Sevincük olmak : Birden ve çok sevinerek heyecanlanmak.

Sevinç denizi : Ay yüzeyinde görülen düzlüklerden birinin adı.

Sevinçbey : Isparta şehrinde, Eğirdir ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Sevinçköy : Antalya ili, Manavgat ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Sevinçle : Sevinçli bir biçimde, meserretle.

Sevinçler : Manisa ili, Demirci ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Sevinçören : Kastamonu ili, Tosya ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

Sevindi : Gaziantep ilinde, Doğanpınar nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Sevindik : Oğlan çocuğu doğduunda konulan bir isim. Diyarbakır şehri, Ovabağ nahiyesine bağlı bir yer. Konya kenti, Beyşehir belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Sivas şehrinde, Akıncılar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Tokat şehri, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Van şehrinde, Güzelsu nahiyesine bağlı bir bölge.

Sevindikalanı : Çorum kenti, Cemilbey nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Sevindikli : Aydın kenti, Nazilli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Kocaeli şehri, Hereke bucağına bağlı bir yer.

Sevindirebilme : Sevindirebilmek işi.

Sevindirebilmek : Sevindirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Sevindirik : Birden ve çok sevinçle duyulan heyecan. Birden duyulan sevincin verdiği coşku.

 

Sevindirik delisi : Birden ve çok sevinçle heyecanlanarak dengesizleşen kimse.

Sevindirilme : Sevindirilmek işi.

Sevindirilmek : Sevindirme işi yapılmak.

Sevindürük : Birden ve çok sevinçle duyulan heyecan.

Sevindüyh : Birden ve çok sevinçle heyecanlanarak dengesizleşen kimse.

Sevinebilme : Sevinebilmek işi.

Sevinebilmek : Sevinme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Sevinilmiş : Sevilen, mâşuk.

Sevinişmek : Beraberce sevinmek. Sevinmek.

Sevinç : İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku.

Sevinçli : Sevinci olan ve sevinç veren.

Sevinçsiz : Sevinci olmayan, sevinç vermeyen. Sevinci olmayan, sevinç vermeyen bir biçimde.

Sevindirme : Sevindirmek işi.

Sevindirmek : Sevinmesine yol açmak, sevinmesini sağlamak.

Seviniş : Sevinme işi.

Sevinme : Sevinmek işi.

Sevinmek : Sevinç duymak.

Yaşama sevinci : Maddi, manevi mutluluk içinde yaşama. Durumundan, yaşantısından memnun olma duygusu.

Diğer dillerde Sevi oyunu anlamı nedir?

İngilizce'de Sevi oyunu ne demek ? : courtship dance