Sexual activity türkçesi Sexual activity nedir

  • Cinsel faaliyet.
  • Cinsel aktivite.
  • Seksle alakalı faaliyetler.

Sexual activity ingilizcede ne demek, Sexual activity nerede nasıl kullanılır?

Sexual : Zührevi. Eşeyli. Eşeysel. Cinsi. Cinsel. Seksüel. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Cinsel organı olan.

Activity : Hareket halinde olma. Gaz karışımında ya da sıvı çözeltide bulunan bir özdeğin etkin derişimi. bir ışınetkin özdekte birim zamandaki parçalanma sayısı. Kuvvet. Kimyasal gerilimi logaritmik olarak veren nicelik. İnsanın, çevresiyle arasındaki ilişkileri kuran, düzenleyen ve denetleyen eylemleri. Etkin olma durumu, bazı etkileri oluşturma yeteneği. ilaç veya zehirli maddelerin vücuda alındıktan sonra etkisini gösterme durumu, aktivite, ilaç molekülünün almaçları uyarma veya baskılama yeteneğinin bir ölçüsü. Hareket. Bir ışımetkin çekirdeğin içinde oluşan çekirdeksel bozunumların birim zamana düşen sayısı, bk. ışımetkinlik. Etkiniik. Çocukların, kendi amaç ve gereksinmelerine uygun geldiği için isteyerek katıldıkları herhangi bir öğrenme durumu.

Sexual abnormality : Cinsel anormallik. Seksüel hastalık türü. Cinsel sapkınlık.

Sexual abuse : Cinsel istismarcılık. Cinsel istismar. Cinsel taciz. Uygun olmayan veya zarar verici cinsel temas yoluyla yapılan yanlış davranış (ör. tecavüz, küçüklerle seks, vb.).

Sexual act : Cinsel ilişki. Cinsel birleşme. Eşey fiil.

Sexual affinity : Seksüel çekicilik. Bedensel arzu.