Share a folder türkçesi Share a folder nedir

  • Bir klasörü paylaştırır.

Share a folder ingilizcede ne demek, Share a folder nerede nasıl kullanılır?

Share : Pay. Söylemek. Bölüştürmek. Anamalın belirli bir bölümü. pay belgiti. Sıradan pay belgiti. Paylaşım. Anlatmak. Katılım. Paylaştırmak. Hisse.

A : Miktar belirtir. Argonun simgesi. Pek iyi. Amperin simgesi. La (müzik terimi). En yüksek not. Herhangi bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. İngiliz alfabesinin birinci harfi.

Folder : Broşür. Dosya. Katlayan. Dizin. Cilbent. Katlamacı. Bir tabaka kağıt üzerine basılan ve bu tabakanın katlanmasıyla oluşan (yayın). kalın kartonun bir kez katlanmasıyle oluşan (dosya). Yeni klasör. Katlı.

Share active modem : Etkin modemi paylaştır.

Share and share a like : Eşit paylarla.

Select a folder : Bir klasör seç. Bir klasör seçin. Klasör seç.

Share and share alike : Eşit haklara sahip olmak. Eşit hisselere sahip olmak. Paylaşmak. Eşit bir şekilde paylaşmak. Herşeyi ortak kullanmak. Kardeş payı. Herşeyi eşit bir şekilde dağıtmak.

Share as : Paylaştır. Farklı paylaştır.