• Çarşı pazar dolaşma.
 • Alışveriş.
 • Alışveriş yapma.
 • Çarşıya çıkma.
 • Pazara çıkma.
 • Genellikle satın almak anlamında kullanılan, alıp satma işlemi.
 • İktisat alanında kullanılır.

Shopping ile ilgili cümleler

 

English: "Do you know why Tom doesn't want to go shopping with me?" "I think he doesn't like shopping."
Turkish: "Tom'un benimle alışverişe gitmek istememesinin nedenini biliyor musunuz?" "Sanırım o, alışverişi sevmiyor."

English: Ali and Mary went shopping together.
Turkish: Ali ve Mary birlikte alışverişe gittiler.

English: Ali bought everything on his shopping list.
Turkish: Ali alışveriş listesindeki her şeyi satın aldı.

English: Ali asked Mary whether she'd like to go shopping in the afternoon.
Turkish: Ali Mary'ye öğleden sonra alışverişe gitmek isteyip istemediğini sordu.

English: A new shopping mall opened on the edge of town.
Turkish: Kasabanın kenarında yeni bir alışveriş merkezi açıldı.

Shopping ingilizcede ne demek, Shopping nerede nasıl kullanılır?

Shopping area : Çarşı. Kent özeğinde ve kentin iş bölgesinde, genellikle taşıt dolaşımına kapalı olan ve yayaların alışverişine elverişli sokakların tümü.

Shopping bag : Alışveriş çantası. Eşyaları koymak için kullanılan özel çanta. Alışveriş poşeti. Alışveriş torbası.

Shopping basket : Alışveriş sepeti.

Shopping cart : Alışveriş arabası. Pazar arabası. Market arabası. Alışveriş at arabası. Bir kimsenin içerisine malları yerleştirdiği çekmeli araba. Alışveriş sepeti.

Shopping catalogs : Alışveriş katalogları.

Shopping center : Alışveriş merkezi. Bir ailenin gereksinme duyduğu bellibaşlı malların özellikle tektencilikle satıldığı, genellikle kentlerin, özel araçlarla ulaşılabilecek uzak yerlerinde bulunan ve genel durgulukları olan alışveriş alanı. Belirli bir yerde etkinlik gösteren perakendeci işletmeler topluluğu. Çarşı. Alışveriş özeği.

Shopping centre : Alışveriş merkezi. Avm (alışveriş merkezi). Çarşı.

Multilevel shopping center : Genellikle kent özeklerinde yer alan, kimi kez kent özeğinin uzağında da kurulabilen, birbirlerine iner çıkarlarla elektrikli ayakçaklarla ya da yaya çıkılarıyla bağlantılı birden çok düzeyde yerleştirilmiş satış yerlerinin oluşturduğu alışveriş yeri. Çokkatlı alışveriş özeği.

Where are the shopping baskets : Alışveriş sepetleri nerede.

Shopping spree : Mümkün olduğunca çok fazla şey satın alabilmek için mağazadan mağazaya dolaşma. Alışveriş cümbüşü. Alışveriş şenliği. Alışveriş çılgınlığı. Mağaza mağaza dolaşıp alışveriş yapma.

İngilizce Shopping Türkçe anlamı, Shopping eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Shopping ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abnormal budget receipts : Olağanüstü bütçe harcamalarını karşılamak için, söz konusu dönemde ek harç, vergi ve borçlanma gibi yollarla elde edilen gelir. Olağanüstü bütçe geliri.

Abolition of forced labour convention : Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve işbırakımını, katılanları cezalandırma aracı olarak kullanılmasını yasaklayan, 1957 yılında kabul edilen temel uluslararası çalışma sözleşmelerinden birisi. Zorla çalıştırmanın yasaklanması sözleşmesi.

Merchandising : Ürün temini. Teşhir tanzim. Ticari satış. Mağazacılık. Ticaret yapmak. Alışveriş etmek. Satışı geliştirme yöntemi. Satın alma. Ürünün satış noktasındaki bulunurluğunu ve görünürlüğünü sağlamaya yönelik pazarlama çabalarının tümü.

A shift in individual demand : Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. Bireysel istem kayması.

Purchase : Elde etmek. Satın almak. Ele geçirmek. Satın alma. Alım. Tecimsel olsun ya da olmasın bir nesneyi alıp verme işlemi. İştira yapmak. Kazanmak. Satın alma yapmak.

A shift in demand : Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. İstem kayması.

A change in demand : İstem kayması. Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması.

Dealing : Uğraşma. Davranış. Muamele. Dağıtma. Yaklaşım. İş. Ticaret. İlişki.

A shift in supply : Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması. krş. sunumun sağa kayması, sunumun sola kayması. Sunum kayması.

Ability to pay principle : Vergilemenin bireylerin ödeme gücüne uygun bir biçimde yapılması gerektiğini ifade eden bir vergileme ilkesi. kaynağı bol olanların kamu projelerine daha fazla katkı vermesi gerektiği ilkesi. Ödeme gücü ilkesi.

Shopping synonyms : trade good, a change in individual demand, a change in supply, abnormal budget expenditures, buying, relations, marketing, a type mutual funds, the trade, connection, shoppings, good, ability to pay approach, commodity, dealings, purchasing, merchandizing, custom, abnormal budget, buying and selling, commerces, a group shares, ability rent, a pass through certificate, commerce.

Shopping ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Shopping kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Shopping ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Shopping anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Shopping ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • Elektron yakalama: Her nasıl ki yıldırımın oluşmasına mani olamıyorsak, onun toprağa akması için onu engellememeli, binalara ve eşyalara zarar vermeyece...
 • Elektron yakalama: yıldırım elektronları toprağa boşalmadan önce yakalanabilir mi?...
 • Pafta: pafta numarasındaki i harfinin anlamı nedir örn.24i gibi...
 • Geri kazanım: Çok teşekkürler geri kazanım atık toplama ve atık yağ toplama ile ilgili güzel bir yazı olmuş....
 • Hallaçlık: hallacı nasıl bulabilirim mersindeyim...