Sialaden türkçesi Sialaden nedir

  • Tükürük bezi.

Sialaden ingilizcede ne demek, Sialaden nerede nasıl kullanılır?

Sialadenitis : Siyaladenlt. Mikroorganizmaların boşaltıcı kanal yoluyla veya kan yoluyla ulaşmasıyla veya yerel travmalara bağlı tükürük bezinin yangılanması, siyaladenitis, siyaloadenitis. travmetik nedenlerden veya kuduz, sığırların kangrenli nezlesi, atların multisistemik eozinofilik epiteliotropik sendromu, gurm, köpek gençlik hastalığı gibi enfeksiyöz nedenlerden, a vitamini yetersizliğinden, klornaftalen zehirlenmesinden kaynaklanır. Siyaladenitis. Sialadenit. Tükürük bezi yangısı.

Sialagogue : Salya akıtıcı. Salya akıtan ilaç. Siyalogog.

Sial : Sial. Siyal. Silis (si) ve alüminyum (al) karışığı. yerkabuğunun üst kısımlarında bulunduğu düşünülen çok silisli, yeğni kayaçlar ve magmalar.

Sialic acid : Siyalik asit. N-asetilnöraminik asit.

Sialismus : Aşırı tükürük salgısı. Siyalismus.

Sialoadenitis sublingualis : Siyaloadenitis sublingualis. Dil altı tükürük bezinin yangısı. Sublingual bezin sialoadenitisi.

Sialoid : Tükürüğe benzer.

Sialocele : Kurbağacık. Salya kisti. Siyalosel. Tükürük bezi kisti.

Sialogenous : Siyalojen. Salya yapan. Siyalojenöz.

Sialoangitis : Salya kanalı yangısı. Siyaloangitis.

İngilizce Sialaden Türkçe anlamı, Sialaden eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Sialaden ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Helmet : Kask. Başlık. Miğfer. Baret. Çelik başlık. Koruyucu başlık. Tolga.

Salivary gland : Tükrük bezi. Ağızdaki tükürük salgılayan altı salgı bezinden biri. Omurgalı ve omurgasız hayvanlarda ağzın içine ya da yakın bir yerine açılan ve tükrük denen bir salgı salgılayan bezler. Tukrük bezi.

Sallet : Zırhlı miğfer. 15yy'da kullanılan bir tür miğfer.

Sialaden synonyms : salah ad din yusuf ibn ayyub.