Silicic acid türkçesi Silicic acid nedir

Silicic acid ingilizcede ne demek, Silicic acid nerede nasıl kullanılır?

Silicic : Silisli. Silisik. Silisden yapılmış.

Acid : Dokunaklı. İğneleyici. Ekşit. Acı (söz). Kırıcı. Akü elektroliti. Acı. Çözününce hidrojen yükünleri veren özdek. Ekşi. Asit çeliği.

Abietic acid : Çam asidi. Reçine asidi. Abiyetik asit.

Abscisic acid : Yaprak asidi. (biyokimya) yaprak çıkarmayı teşvik eden çimlenmeyi ise basılayan bitki hormonu. Absisik asit.

Accumulator acid : Akümülatör asidi.

Acetic acid : Kimya, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sirke asit. Sirke asiti. Sirke ruhu. Sirke asidi. Odunun damıtılmasından elde edilen, hem selüloz asetat yapılmasında hem de saptama banyosunda kullanılan keskin kokulu, aşındırıcı bir sıvı; sirke asidi. H3c-cooh; renksiz, sirke kokusunda, su ve alkolle her oranda karışan bileşik. (pek çok kimyasal özdeğin bireşiminde, ayrıca çözücü ve çöktürücü olarak kullanılır.). Etanik asit. Basit yapılı, ch3-cooh formülüyle gösterilen bir organik asit, etanoik asit, asetik asit. işkembe içeriğinde ve silajda da bulunur. Etanolün oksidasyonuyla oluşan, keskin kokuya sahip renksiz bir sıvı, asetik asit, sirke ruhu.

İngilizce Silicic acid Türkçe anlamı, Silicic acid eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Silicic acid ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Acids : Asitler. Lsd.

Acid : Lsd. Ekşime. Çözününce hidrojen yükünleri veren özdek. Acı. Akü elektroliti. Asit çeliği. Suda çözündüğünde hidronyum yükünü h3o+ veren kimyasalözdek. (yapısındaki hidrojenleri, baz kökleri ya da metallerle yer değiştirerek tuzları oluşturur, ph ölçeğinde 0-7 arasında değer gösterirler.) (bronsted) proton verme yatkınlığı olan kimyasal bileşik. (lewis) ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftlerini almaya yatkın olan kimyasal özdek. Bir çözeltiye h+ iyonu (proton) çıkaran madde. Asit gibi. Ekşi.