Silis nedir, Silis ne demek

Silis; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Kimya'daki anlamı:

Formülü SiO2 olan doğada bolca (bütün boyalarda %12) bulunan ve 6 kristal şekli olan, krozelerin, optik analizler için hücrelerin yapımında ve kromatografide destek katkısı olarak kullanılan silisik asit anhidridi. Silisyum dioksit.

İngilizce'de Silis ne demek? Silis ingilizcesi nedir?:

silica

Silis hakkında bilgiler

Silisyum, yeryüzünde en çok bulunan elementlerden biridir. Yarı iletken özelliğe sahip oluşu ve doğada, ormanda, doğal yaşamda çok bulunması, transistör, diyot ve hafızalarda kullanılabilmesinin pratik hızlı oluşu, entegre devrelerin ve bilgisayarların silisyum teknolojisi üzerine inşa edilmesini sağlamıştır. Bugünlerde ise, "Silikon Vadisi" denilen dev endüstrinin adı bir silisyum bileşiği olan silikondan gelmektedir.

Atom numarası (proton sayısı) 14'tür. "Si" simgesi ile gösterilmektedir. Oda sıcaklığında katı haldedir. 4A grubunda 3. periyotta bulunur. Nötr haldeki elektron dizilimi ilk katmanda 2, ikinci katmanda 8, üçüncü katmanda 4'tür (4 adet valans elektron). Kararlı yapıya sahip değildir (nötr halde). Yoğunluğu 2,33 g/cm3'dür.Diyamanyetik bir elementtir. Bağıl atom kütlesi (izotoplarının ortalama kütlesi) 28,0855'tir. Kararlı hale geçerken aldığı yükler nedeniyle ve ayrıca doğada çok bulunduğu için yakın gelecekte tıpkı karbon selektörleri olduğu gibi silisyum selektörleri de olacağı tahmin edilmektedir.

 

Camın ana maddesi kum olarak bilinir. Bunun sebebi camın asıl hammaddesi olan silisyumun kumda özellikle de deniz kumunda çok bulunmasıdır.

Silisyumun ilk keşfi 1824 yılında İsveçli kimyager Jöns Jakob Berzelius tarafından gerçekleştirilmiştir.Bundan önce de kullanılıyordu ancak bu elementin ne olduğu bilinmiyordu.

Silis tanımı, anlamı:

Silisyum : Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 °C'de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element (simgesi Si).

Silisseven : Silisli toprakları seven (bitki).

Silisçil : Silisli yerde yetişen (bitki).

Silisik asit : Silikatların asitlerle birleşmesiyle elde edilen zayıf bir asit.

Silisiz : İffetsiz.

Silisizlik : İffetsizlik.

Silisli : Yapısında veya birleşiminde silis bulunan.

Çakmak : Sınavda başarısız olmak. Vurmak. Bir şeyi başka bir şeye sürtmek, vurmak veya çarpmak. Kuruduğunda kalın kabuk bağlayan kabarcıklarla beliren ve genellikle yüzde çıkan bir deri hastalığı. Sezinlemek, anlamak, farkına varmak. Anlamak, bilmek. Kazık çakıp hayvan bağlamak. Parıldamak, ışık vermek. Tabanca veya tüfeklerde bulunan tetik düzeni. Çelik, taş, cam, plastik vb. maddeden yapılmış gaz veya benzinle dolu tutuşturma aleti. Çivi ile tutturmak. Saplamak. Vurarak sokup yerleştirmek. İçki içmek. Kabul etmeyeceği bir şeyi kurnazlıkla kabul etmesini sağlamak. Taşa vurulup kıvılcım çıkarılan çelik parçası.

 

Kuvars : Billurlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü.

Oksijenli : Oksijenli su ile sarartılmış (saç). Birleşiminde oksijen bulunan.

Birleşim : Döllenmek için erkekle dişi hayvanın bir araya gelmesi. Bir meclisin bir gün içindeki toplanmaları, inikat. Birleşme işi.

Yeryüzü : Dünya. Yer kabuğu.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

İletken : Elektrik akımı, ısı, gaz vb.ni bir yerden başka bir yere aktaran (madde, şey). Akım, ısı, ses vb.ni geçiren (madde), nâkil, yalıtkan karşıtı.

Silisli süngerler : (zooloji)

Silisür : Mg2Si, CaSi2 ve FeSi gibi MxSiy, türü bileşikler.

Silisyum çeliği : Elektrikli uygulamalarda kullanılan ve bileşiminde % 4.50 ye dek silisyum bulunan çelik. (kimya)

Silisyum dioksit : Buhar faz hidrolizi yoluyla veya parçacıkların iriliklerinin amaçlanan etkiyi sağlayabileceği bir yöntemle elde edilen yemlerde veya yem bileşenlerinde topaklaşmayı önleyici madde ve/veya öğütmeyi kolaylaştırıcı madde olarak kullanılan bir madde.

Silisyum emdirme : [Bakınız: silisyumlama]

Silisyum karbür : Formülü SiC olan, renksiz plakalar halinde bulunan, 2250 °C’de bozunan, zımpara yapımında ve yüksek sıcaklık fırınlarında kullanılan bir madde.

Silisyum karbürlü aşındırıcı : Bileşiminde yüksek oranda silisyum karbür (SiC) bulunan aşındırıcı.

Silisyumlama : Yenim, aşınım ve ısı direncini artırmak için, silisyumu bol bir doku elde etmek ereğiyle, demir ve çelik yüzeylere yayınım yoluyla silisyum kazandırma işlemi, silisyum emdirme diye de bilinir.

Silisyumlu takım çeliği : Genellikle, bileşiminde % 0.40-0.60 karbon, % 0.50-1.35 mangan ve % 1.0-2.25 silisyum ile toplam % 1 krom, vanadyum ve molibden bulunan takım çeliği.

Silisyumlu yay çeliği : Genellikle, bileşiminde % 0.40-0.60 karbon, % 0.60-1.0 kangan ve % 1.00- 20 silisyum bulunan ve yay yapımında kullanılan çelik.

Diğer dillerde Silis anlamı nedir?

İngilizce'de Silis ne demek? : n. silica

Fransızca'da Silis : silice [la]

Almanca'da Silis : die Kieselerde

Rusça'da Silis : n. кремнезем (M)

adj. кремнистый