Simya nedir, Simya ne demek

Simya; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Alşimi

Fransızca'da Simya ne demek?:

alchimie

Simya anlamı, kısaca tanımı:

Alşimi : Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya.

Simyacı : Alşimist.

Simyacılık : Simyacı olma durumu.

Simyager : (kimya)

Simya ile ilgili Cümleler

  • "Simya" kelimesi günümüz Japonya'sında, inandıkları hiçbir ahlâk değeri olmayan siyasetçilerin veya din madrabazlarının gayr-ı ahlâki yollardan para kazanmalarını ifade etmek sadedinde münhasıran mecazi manasıyla kullanılır.
  • Matematik, fizik ve astronomiye ilaveten Newton'un aynı zamanda simya, mistisizm ve teolojiye bir ilgisi vardı.
  • Doktor Faust simyayı çok iyi bilirdi.

Diğer dillerde Simya anlamı nedir?

İngilizce'de Simya ne demek? : n. alchemy

Fransızca'da Simya : alchimie [la]

Almanca'da Simya : n. Alchemie

Rusça'da Simya : n. алхимия (F)