Sinirleri kuvvetli nedir, Sinirleri kuvvetli ne demek

Sinirleri kuvvetli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kolayca, çabuk heyecanlanmayan ya da sinirlenmeyen

Sinirleri kuvvetli anlamı, kısaca tanımı:

Kuvvetli : Saygın, nüfuzlu. Görevini iyi yapan, keskin. Etkili. Gücü çok olan, zorlu, şiddetli. Üstün, donanımlı. Sağlam, dayanıklı olan. Çok etkileyici.

Kuvvet : Dayanıklı olma durumu. Fiziksel güç, takat. Şiddet, zor, cebir. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Bir ülkenin silahlı gücü. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Güç. Yetke, erk, nüfuz.

Kuvve : Yeti. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. Düşünce, niyet.

Kola : Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata). Kolalama. Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta. Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılmış olan içecek. Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı.

 

Heyecanlanma : Heyecanlanmak işi.

Sinirlenme : Sinirlenmek işi.

Kolayca : (kola'yca) Kolaylıkla, sıkıntı çekmeden. Oldukça kolay.

Çabuk : Hızlı, müstacel, yavaş karşıtı. Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı. "Acele et, oyalanma" anlamlarında bir seslenme sözü.

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.