Sinirli nedir, Sinirli ne demek

Sinirli; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfatmecaz olarak kullanılır.

 • İçinde sinir bulunan
 • Kolayca ve çabuk sinirlenen, asabi.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Manisa şehrinde, Turgutlu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Sinirli ile ilgili Cümleler

 • Sinirli değil misiniz?
 • Ben bile sinirli değildim.
 • Sinirli olmamalısın.
 • Ali konuşamayacak kadar çok sinirliydi.
 • Sinirli et.
 • Sinirli olmanı istemiyorum.
 • Koç sinirli mi?
 • “İskele memuru, zayıf, kuru, sinirli bir adamdı.”
 • Sinirli olmadığını umut ediyorum.
 • Ben de sinirliydim.
 • Onun sinirliliği dikkat çekiciydi.
 • Onların sinirli olup olmadıklarını bilmiyorum.
 • Sinirli olduğunu biliyorum.
 • Ali sinirli olduğunu söyledi.
 • Sinirli olmak zorunda değilsin.

Sinirli tanımı, anlamı

Sinir : Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet. Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik. Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği. Hoşa gitmeyen, can sıkan. Kas kirişi ve zarı. Lastik. Diz kapakla ayak bileği arası. Sınır, bk. sinor// sinir sepet: hudut, bk. sinor sepet. Birçok sinir telinin bir araya gelmesi ile oluşan yapı. Duyu ve hareket uyartılarını beyinden organlara, organlardan beyine ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet. Beyni ve omuriliği vücudun öteki bölgelerine bağlayan ve herbiri birkaç sinir teli demetlerinden yapılmış olan beyaz iplikler

 

Sini : Üzerinde yemek de yenilebilen, yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi.

Sinirliot : Kalınca yaprakları çıban ve yarayı işletip iyileştirmekte kullanılan, labadaya benzer bir çeşit ot.

Sinirliyaprak : Kalınca yaprakları çıban ve yarayı işletip iyileştirmekte kullanılan, labadaya benzer bir çeşit ot.

Sinirlilik : Sinirli olma durumu, asabilik, asabiyet. Sinirli bir biçimde davranma, asabilik, asabiyet.

Turgutlu : Manisa iline bağlı ilçelerden biri.

Kolayca : Oldukça kolay. (kola'yca) Kolaylıkla, sıkıntı çekmeden.

İçinde : Süresince, zarfında. ile dolu bir biçimde. Ortamında.

Manisa : Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Merkez : Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Biçim, tarz. Bir işin öğretildiği yer. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Belirli bir yerin ortası. Polis karakolu. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer.

Turgut : Konut, oturulacak yer. İzmir şehrinde, Seferihisar ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Konya şehrinde, Turgut bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Muğla şehri, Turgut bucağına bağlı bir yer. Muğla kenti, Ula ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Nahiye : Bucak. Bölge.

Asabi : Sinirli. Sinirli bir biçimde. Sinirsel.

 

Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Kapatılmış olan, kapalı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Sınırlanmış, sınırlı.

Çabuk : Hızlı, müstacel, yavaş karşıtı. Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı. "Acele et, oyalanma" anlamlarında bir seslenme sözü.

Turgu : Vakıf, te'sis (bk. bekit). -betisi (dayancı): vakfiyye, te’sis senedi.

Kolay : Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı. Kolaylık. Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe.

Merk : Evlek. Yara ya da çıban yangısı. Bir kabın, borunun içindeki tortu, pas. Tarla içindeki her bir bölüm (Erzincan Merkez).

Mani : Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliğinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı.

Diğer dillerde Sinirkanatlılar anlamı nedir?

İngilizce'de Sinirkanatlılar ne demek ? : nerve-winged insects, ant-lions