Sinistrally türkçesi Sinistrally nedir

  • Sola doğru.
  • Sola eğilimli bir tarzda.

Sinistrally ingilizcede ne demek, Sinistrally nerede nasıl kullanılır?

Sinistral : Sola eğilimli. Sol yanal. Sola ait. Sinistal.

Sinistrality : Sol tarafını veya sol elini kullanmada öncelik. Sinistralite. Solaklık.

Dextrosinistral : Doğal olarak solak olan ancak sağ elle yazmaya eğitilmiş. Sağdan sola doğru giden. Sağdan sola doğru.

Arteria coronaria sinistra : Arterya koronarya sinistra. Ostium aortae'deki valvula semilunaris sinistra'nın yanından çıkarak truncus pulmonalis ile sol auricula arasından sulcus coronarius'a giren atardamar, arterya koronarya sinistra. Sol koroner atardamar.

Arteria gastrica sinistra : Domuzda a. lienalis'ten, diğer türlerde a. coeliaca'dan çıkan ve midenin küçük büklümünün sol tarafında seyreden atardamar, arterya gastrika sinistra. Arterya gastrika sinistra. Mide sol atardamarı.

Sinistrotropisme : Solayönelim.

Sinistrous : (arkaik) uğursuz. Sola ait. Kötü. Uğursuz. Meşum. Sola eğimli. Tehditkar. Fena. Solun.

Atrium sinistrum : Kalbin sağ üst boşluğu, atriyum sinistrum, sol atriyum. Atriyum sinistrum. Sol atriyum. Sol kulakçık.

Valva atrioventricularis sinistra : Biküspital kapak. Kalpte sol kulakçıkla sol karıncık arasında yer alan, karıncıkların sistolü sırasında kanın sol kulakçığa geri akışını önleyen iki parçadan oluşan kapak, mitral kapak. Mitral kapak. Biküspidal kapak.

 

Sinistro : Sol.

İngilizce Sinistrally Türkçe anlamı, Sinistrally eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sinistrally ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sinistrorse : Sola bükülen.

Anticlockwise : Saatin aksi yönünde. Saat yönünün tersi. Saat yönünün tersine. Sağdan sola. Saat akrebinin döndüğü yönün tersine. Saatin tersi yönünde. Saat yönünün tersi yönde. Saat yelkovanının aksi yönünde. Saat yönünün tersine doğru.

Leftwards : Sol yönde olan. Sol tarafta olan. Sola. Sol tarafta. Sol yöne.

Sinister : Kem. Fena. Sol, sol taraf. Meymenetsiz. Netameli. Şom. Tekin olmayan. Solundaki. Tehditkar. Bozuk.

Left handedness : Sol elini kullanmayı tercih etme. Sol elini kullanma durumu. Solaklık.

Left handed : İki karşıt anlamlı. İki yüzlü. Dengi dengine olmayan. Sol elle yapılan. Düzenbaz. Beceriksiz. Soldaki. Sakar. Solak.

Contraclockwise : Saat yönünün tersine doğru. Saat yönünün tersinde. Saat yönünün tersine. Sağdan sola.

Handedness : Eli olma. Tek el kullanabilme. Ellilik. Kullanılan el. Diğer elini de kullanmaktansa tek el kullanma eğilimi. Tek elini kullanma eğilimi. Sağlak veya solak olma durumu. Tek elini kullanma. Taşınabilirlik.

Counterclockwise : Sola. Saat ibrelerinin normal dönme yönünün tersine dönerek. Saat yönünün aksi yönü. Saat yönünün tersine doğru. Saatin aksi yönde. Saatin ters yönünde. Saatin aksi yönünde. Saatin tersi yönde. Saat yönüne ters yönlü olan. Sola (dönmek).

Laterality : Yanallık. Yanma. Bir veya diğer elini kullanma tercih etme. Vücudun bir tarafının diğerinden daha gelişmiş olduğu durum.

 

Sinistrally synonyms : sinistrorsal, leftward, to the left.

Sinistrally zıt anlamlı kelimeler, Sinistrally kelime anlamı

Clockwise : Saat yönünde olan. Saat yelkovanı yönünde. Saat yönü. Saat dönüşü yönünde. Saat dönüş yönünde. Saat yelkovanı dönüş istikametinde. Saat yönünde.

Dextral : Sağ tarafta bulunan. Soldan sağa doru kıvrılan (zooloji). Sağ tarafa özgü. Dekstral. Sağ tarafla ilgili. Sağ elini kullanan. Sağak.

Right handed : Sağa doğru dönen. Sağlak. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Sağ elini kullanan. Sağ. Çembersel ucaylı bir enine dalganın ilerleme yönleci ile açısal devinirlik yönlecinin aynı yönde olması. Sağ elle kullanılan. Sağ eliyle iş gören. Sağak.

Sinistrally antonyms : ambidextrous.

Sinistrally ingilizce tanımı, definition of Sinistrally

Sinistrally kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Toward the left. In a sinistral manner.