Site plan türkçesi Site plan nedir

  • Konumtasar.
  • Büyük ölçekli düzentasarın, bir toprak parçasında, bugünkü ve gelecek için önerilmiş yapıları ve bayındırlık etkinliklerini, taşınmazların sınırlarını, sokak ve anayol çizgilerini, ağaçları ve ağaç kümelerini gösteren, küçük ölçekteki özeti.
  • Ayrıntılı plan.
  • Yerleşim planı.
  • Ayrıntıtasar.
  • Bir yapının ya da yapıların kentsel yerbölümü ya da yapı adası üzerine yerleşme biçimini gösteren tasar. bk. ayrıntıtasar.
  • Saha planlama.
  • Mevki planı.

Site plan ingilizcede ne demek, Site plan nerede nasıl kullanılır?

Site : Açmak. Yerleşim yeri. Orun. Yer. Yerleştirmek. Konuş. Tesis. Oturtmak. Bir kentin kurulmuş olduğu yerin taşıdığı ve kentin gelişmesine olumlu ya da olumsuz etkisi olan yerbetim koşullarının tümü. bk. konum.

Plan : İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde belirledikleri hedeflere ulaşmak için izleyecekleri yol haritası. bk. kalkınma planı. Yeryüzünün küçük bir parçasını, bütün ayrıntılarıyla gösteren, ölçeği 1:lo.ooo'den büyük haritalar, bk. harita, ölçek. Kroki. Tasarlamak. Tertiplemek. Niyet. Joba. Planını çizmek. Taslak. Plan kurmak.

Site planning : Konum tasarlaması. Yapıların yerbölümler üzerine nasıl yerleşeceklerini göstermeye yarayan tasarların hazırlanması.

 

Site development : Bir kentsel toprak parçasının, altyapısı ve kentsel donanımı tamamlanarak, yapı yapmaya elverişli duruma getirilmesi. Kırsal toprağın, üzerinde yapı yapılabilir duruma getirilebilmesi için, kentbilim kurallarına uygun olarak yerbölümlemesinin yapılması ve altyapısının sağlanması. Kırsal toprak geliştirimi. Yereysel düzenleme.

Site license : Bir programı çeşitli ağ çalışma istasyonlarında çalıştırabilmek için müsade. Site lisansı.

Site protection : Doğanın korunması. Kentsel ve kırsal alanlardaki doğal ve yapay değerlerin bir bütün olarak, özellikle doğal güzelliklerin, çağbilim değerlerinin ve yapıtasarcılık yapıtlarının geliştirilerek korunmasına, kamuca benimsenmiş bir yönelti olarak çalışılması.

İngilizce Site plan Türkçe anlamı, Site plan eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Site plan ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Detail : Detaylar. Ayrıntısıyla uğraşma. Detay. Özel göreve verme. Detaylandırmak. Bilgisayar, tiyatro alanlarında kullanılır. Ayrıntı. Detayına girmek. Özel göreve vermek.

Layout plan : Oturum planı. Umumi vaziyet planı. Vaziyet planı. Yerleşme planı. Yerleştirme planı.

Floor plan : Düzlük tasarı. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Bezem kurulması, alıcı ve sestoplar devinimleri, kişilerin devinimleri, giriş ve çıkışlar gibi çeşitli çevirim çalışmalarının ayrıntılarını önceden saptamak amacıyla hazırlanan tasar. Kat planı. Görünge planı. Kat josparı. Dekordaki duvarların, girişlerin, pencerelerin, eşyaların yerlerini gösteren, seyircinin görüşüne göre ölçekli olarak yapılan plan.

Detailed plan : Tüm ayrıntılarıyla çizilmiş plan. Detaylı plan.

Settlement plan : Yerleşme tasarı. Belli büyüklükte bir nüfusun, bir yerleşim yerine nasıl yerleştirileceğini gösteren tasar. bk. düzentasar.

Site plan synonyms : lay out plan.