Sivil toplum kuruluşu nedir, Sivil toplum kuruluşu ne demek

Sivil toplum kuruluşu tanımı, anlamı:

Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet.

Sivil : Asker sınıfından olmayan (kimse). Üniforma veya özel giysi giymemiş olan (kimse). Sivil polis. Askerî olmayan. Çıplak, çırılçıplak. Resmî olmayan giysi. Özel bir biçimde olmayan, üniforma olmayan (giysi).

Örgüt : Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat. Bir kuruluşa bağlı alt bölümlerin bütünü.

Toplu : Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Vücutça dolgun. Bir arada, bütün, kombine. Topu olan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış.

Kuruluş : Yapı, yapılış, bünye. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Kurulma işi. Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Kasılma.

Kurulu : Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

 

Sorun : Sıkıntı veren durum, dert. Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem.

Bağımsız : Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse. Bağımsız milletvekili. Müstakil.

Kamuoyu : Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye.

Bilgilendirme : Bilgilendirmek işi. Alt makamın üst makama bir konuda özet olarak verdiği bilgi veya açıklama, brifing.

Aydınlatma : Sahnelerin ışıklandırılması işi. Aydınlatmak işi, ışıklandırma.

Görev : Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Resmî iş, vazife. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. İşlev.

Öneri : Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif. İncelenmek için ileri sürülen şey, teklif.