Siyez nedir, Siyez ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Kaplıcaya benzeyen, hayvan yemi olarak kullanılan bir çeşit tahıl.

1.Biçimsiz, sevimsiz, çirkin (insan ve hayvan için). 2.Uyuşuk.

Siyez hakkında bilgiler

Siyez, kaplıca ya da einkorn (Triticum monococcum), Fransa, Fas, Yugoslavya ve Türkiye'de yetişen, Triticum boeoticum türünden yabani buğday türünün kültüre alınmış formudur. Triticum dicoccum buğdayı ile birlikte erken dönemde kültüre alınan buğday türlerindendir. İlk kez Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Karaca Dağ'da evcilleştirildiği düşünülüyor. Tr. monococcum ya da Einkorn olarak da bilinen Siyez buğdayı ilk olarak 10.000 yıl önce Yakın Doğu’da tespit edilmiş olup, kültüre alınmış günümüz buğdayının da atasıdır. Hititler ve Frigler tarafından da tarımı yapılmış olan Siyez buğdayına verilen ilk isim Hititçe bir kelime olan "Zız" iken, daha sonraları "Siyez" ve bazen de "Kaplıca" olarak adlandırılmıştır. Günümüzde halen Kuzey Anadolu’da, Balkan ülkelerinde, Almanya, İsviçre, İspanya ve İtalya’da ekimi yapılmaktadır. Siyez Buğdayı 2n kromozom yapısındadır ve yabancı dillerde Emmer olarak adlandırılan ve Türkiye'de Kars yöresinde ekilen Triticum dococcum (Gernik ya da Kavılca)türü buğdaydan farklı bir yapıdadır. Tek başakçıklı olması ve sıkı kavuz yapısı itibarı ile hastalık ve zararlılara dayanıklı, kurak şartlarda ve fakir topraklarda rekabet gücü yüksek bir tür olarak bilinen Siyez Buğdayı'nın, yapılan çalışmalarda yüksek yağ içeriğine ve ekmeklik buğdaya göre daha fazla sarı lutein oranına sahip olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca tam tahıl tüketimiyle ilişkili sağlık yararları ve düşük glisemik indekse sahip olmasının yanında, fonksiyonel gıda olarak da protein, fenolikler, tokoferoller ve karotenoidler açısından diğer buğday türlerine göre daha zengin bir yapıda olduğu tespit edilmiştir.

 

Siyez anlamı, kısaca tanımı

Siye : Sana : Siye söylüyorum. Başparmakla işaret parmağı arasındaki uzunluk

Hayvan yemi : Genellikle büyükbaş hayvanları beslemek için kullanılan besin maddesi.

Yabancı dil : Ana dilin dışında olan dillerden her biri. Ana dilin dışında öğrenilen uzmanlık dili.

Fonksiyonel : İşlevsel. Bir kimyasal fonksiyon ile ilgili.

Zararlılar : Bitkilerin sağlıklı biçimde gelişmelerini engelleyen böcek, kurt ve benzerleri canlılara verilen genel ad.

Yakın doğu : Akdeniz'in doğu kıyısında, Suriye, Mısır, Lübnan, İsrail, Ürdün'ün oluşturduğu bölge, Yakın Şark.

Tokoferol : Formülü C29H50O2 olan, E vitamini, yani α, β, γ ve δ olmak üzere 4 izomeri olan tokolün metil türevleri. E vitamini etkisine sahip, alfa, beta, gama ve delta homologlarının bir karışımı olan, yaygın ve en fazla bilinen doğal antioksidan. Bitkilerde sentezlenen, alfa, beta, gama ve delta gibi çeşitleri olan, E vitamini etkisi gösteren, yan zincirleri doymuş bileşikler. Doğada en çok bulunan ve en büyük biyolojik aktiviteyi gösteren alfa tokoferoldür.

 

Fonksiyon : İşlev. Bir birleşikteki herhangi bir madde grubunun kimyasal görevi, bu görevi nitelendiren özelliklerin tamamı. Bir veya birçok değeri değişebilen niceliklere bağlı olarak değişen nicelik.

Sonraları : Sonraki zamanlarda.

Dayanıklı : Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu, stabil. Metanetli, metin, mütehammil.

Güneydoğu : Güneyle doğu arasındaki yön.

Hastalık : Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı. Aşırı düşkünlük, tutku. Ruh sağlığının bozulması durumu. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk.

Başakçık : Çiçeklerde başağı oluşturan çiçek demeti veya topluluğu.

Ekmeklik : İçine ekmek konulan kap. Oyunda her zaman yenilerek kendisinden para kazanılan kimse. Ekmek yapmaya yarayan ya da ayrılan.

Birlikte : Bir arada, beraberce, hep beraber. Yanında, beraberinde. Beraber.

Kromozom : Karyokinez bölünme sırasında hücre çekirdeğinin içinde beliren ve kromatinin parçalara ayrılmasıyla oluşan, canlılarda bazı özelliklerin bireyden bireye aktarılmasında görevli olan, DNA içeren, kıvrık çubuk biçimindeki kalıtımsal yapı.

Sevimsiz : Hoşa gitmeyen, antipatik. Hoşnutsuzluk, memnuniyetsizlik yaratan.

Yugoslav : Yugoslavya halkından olan kimse.

Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

İlişkili : İlişkisi olan.

Diğer dillerde Siyasi risk anlamı nedir?

İngilizce'de Siyasi risk ne demek ? : political risk, country risk, sovereignty risk