Skitter türkçesi Skitter nedir

Skitter ingilizcede ne demek, Skitter nerede nasıl kullanılır?

Skittered : Sıçramak. Su sıçratarak gitmek. Suda sıçrayarak gitmek. Ok gibi fırlamak. Sekerek gitmek.

Skittering : Sekerek gitmek. Suda sıçrayarak gitmek. Ok gibi fırlamak. Sıçramak. Su sıçratarak gitmek.

Skitters : Sıçramak. İshal. Su sıçratarak gitmek. Sekerek gitmek. Ok gibi fırlamak. Suda sıçrayarak gitmek.

Skittish : Azgın. Yaramaz. Hafif. Oyuncu. Ürkek (at). Hareketli. Ateşli. Delişmen. Utangaç. Havai.

Skittishly : Ürkekçe. Kararsız bir tarzda. Gergin bir şekilde. Utangaç bir şekilde. Gergin bir tarzda. Sinirli olarak. Değişken bir şekilde. Utangaç bir biçimde. Canlı heyecanlı bir şekilde. Gergin biçimde.

Skittishness : Çekingenlik. Sinirlilik. Kararsızlık. Değişkenlik. Gerginlik. Ürkeklik. Afacanlık. Utangaçlık. Yaramazlık. Cilvelilik.

Skittles : Çelik çomak (oyun). Dokuz kuka oyunu.

Skittle alley : Dokuz kuka sahası. Bovling pisti.

Blatherskites : Boşboğaz. Saçma sapan konuşan kimse. Saçmalık. Geveze.

Skits : Şaka. Hicivli yazı. Esprili iğneleme. Dokundurma. Parodi. Skeç.

İngilizce Skitter Türkçe anlamı, Skitter eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Skitter ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Anticking : Muziplik etmek. Dans etmek. Tuhaf davranmak.

Capriole : Atlama. Sıçrayış. Sıçrama. Zıplama.

Bound : Sınırlarını çizmek. Kısıtlamak. Sınırlamak. Bağlı. Kalgımak. Sekip geri gelmek. Zıplaya zıplaya gitmek. Sektirmek.

Leaped : Hoplamak. Sıçramış. Sıçrayan. Atlamak. Atılmak. Üzerinden atlamak.

Skitters : İshal.

Shoot ahead : Fırlamak. Erken davranıp öne geçmek. Atılmak. Öne geçmek. İyi başlangıç yapıp başarılı olmak. Hızla öne geçmek.

Leaps : Üzerinden atlamak. Atılmak. Atlamak. Atlamalar. Hoplamak.

Bounces : Fırlamak. Dalmak. İşten çıkarmak. Zıplatmak. Sepetlemek (argo terim). Sektirmek. Girivermek. Kovmak.

Rebounding : Yankılanmak. Yansımak. Çarpıp geri gelmek. Geri sıçrama.

Hop : İlk sıçrama. Sekme. Havalanmak. Sektirmek. Atletizm, bilgisayar alanlarında kullanılır. Binmek. Oynamak. Zıplatmak. Sıçratmak.

Skitter synonyms : darted, skittering, twitch, ricochet, leapt, capering, cavorted, cavort, cavorting, ricocheted, leap, frisk, leaping, shoot off, hops, rebounded, caper about, skittered, capered, buck at, throw, skim, bounce, ricochets, deflect, bounce off, caprioles, hopped, skip, caper, cavorts, buck, deflects.

Skitter ingilizce tanımı, definition of Skitter

Skitter kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To skip. To skim. To move or pass (something) over a surface quickly so that it touches only at intervals. To pass or glide lightly or with quick touches at intervals. To skip.