Slatternliness türkçesi Slatternliness nedir

İngilizce Slatternliness Türkçe anlamı, Slatternliness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Slatternliness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Frowziness : Küf kokma.

Uncleanness : Murdarlık. Kirli olma durumu. Dağınıklık. İffetsizlik. Pislik. Temiz olmama durumu. Kirlilik.

Slovenliness : Şapşallık. Derbederlik. İntizamsızlık. Sünepelik.

Sloppiness : Komik derecede hassaslık. Kılıksızlık. Şapşallık. Dikkatsizlik. Eğimlilik. Çamurluluk. Islaklık.

Sluttishness : Derbederlik. Ahlaksızlık. Kirlilik. Sefahat düşkünü olma durumu. Sürtüklük. Şapşallık.

Slipshodness : Eskilik. Çamurluluk. Dikkatsizlik. Bakımsızlık. Islaklık.

Unkemptness : Düzensizlik. Kirlilik. Derbederlik. Dağınıklık. Şapşallık.

Dowdiness : Eski püskülük. Kılıksızlık. Rüküşlük.

Untidiness : Dağınıklık. Savrukluk. Tertipsizlik. Düzensizlik.

Slatternliness ingilizce tanımı, definition of Slatternliness

Slatternliness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The quality or state of being slatternly. Slovenliness. Untidiness.