Slays türkçesi Slays nedir

Slays ingilizcede ne demek, Slays nerede nasıl kullanılır?

Mislays : Yanlış yere koymak. Nereye koyduğunu unutmak. Yerine koymamak. Kaybetmek.

Slay : Vahşice öldürmek. Tefe. Gücü. Katletmek. Katliam yapmak. Öldürmek.

Slayed : Öldürülen. Katledilmiş.

Slayer : Katil. Adam öldüren.

Slayers : Katil. Adam öldüren.

Manslayers : Kazara adam öldüren kimse. Kasıtsız öldüren kimse. Katil. Cani.

Buffy the vampire slayer : Bir amerikan televizyon dizisinin adı. Btvs. Vampir katili buffy.

Mislay : Yanlış yere koymak. Kaybetmek. Yerine koymamak. Nereye koyduğunu unutmak.

Slab sided : Düz kenarlı. Kenarları düz olan.

Manslayer : Katil. Kazara adam öldüren kimse. Kasıtsız öldüren kimse. Cani.

İngilizce Slays Türkçe anlamı, Slays eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Slays ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Foundation : Kuruluş. Tesis. Bir topluluk veya bir kimse tarafından belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için belli koşullar ve resmi yolla tahsis edilen mal ve para varlığı. çeşitli toplumsal alanlarda hizmet vermek, hayır işleri görmek üzere bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği, ticari etkinlikleri dışında kurumlar vergisinden bağışık tutulan ve kar amacı gütmeyen tüzel kişilik. Topluma hizmet amaç ve göreviyle kurulan kurum. Dayanak. Yapma. Döşek. Vakıf. Bir taşınmazın gelirinin, iyesince, sürekli olarak, belli bir ya da birkaç kamu işgörüsü için ayrılması. kamu yararına ayrılmış olan bu tür taşınmazların yönetimi ile görevlendirilmiş kamu kurumu.

 

Do to death : Gına getirmek. İşkence ile öldürmek. Tekrarlayıp durmak. Bıktırıncaya kadar yapmak veya söylemek. Bıktırmak.

Scupper : Pusu kurmak. Pusuda beklemek. İçine etmek. Baskınla öldürmek. Bozmak. Batırmak. Pusuya yatmak. Delerek batırmak. Taş koymak. Baltalamak.

Blow away : Tarumar etmek. Uçurmak. Birisini etkilemek. Birini saşırtmak. Yenilgiye uğratmak. Kuvvetle soluk vermek. Birini silahla öldurmek. Üstün gelmek. Sürüklemek.

Carrying off : Kapmak. Kazanmak. İletmek. Ölüme sebebiyet vermek. Kapıp kaçırmak. Kolayca yapmak. Ölüme neden olmak. Hakkından gelmek. Ölümüne yol açmak.

Break the neck : Boynunu kırmak.

Assassinating : Suikast düzenlemek. Suikast yapmak. Suikastta bulunmak.

Butchering : Kesme. Boğazlamak. Kesmek. Doğramak.

Croak : Vraklamak. Nalları dikmek. Kurbağa gibi ses çıkarmak. Kurbağa sesi çıkartmak. Tahtalı köyü boylamak. Cavlamak. Gümlemek. Vaklamak. Boğuk ses çıkarmak. Fertiği çekmek.

Slays synonyms : heddle, butcher, slay, hit, carry off, corset, dispatch, wholesale price index, assassinates, massacre, massacres, butchered, assassinated, girdle, off, remove, burke, sley, killed, destroys, croaks, panty girdle, croaking, kill, massacred, foundation garment, assassinate, massacring, slaying, execute, croaked, murder, destroy.