Soğukkanlı nedir, Soğukkanlı ne demek

Soğukkanlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Olaylara ve gelişmelere sakin, ılımlı ve temkinli yaklaşan (kimse), serinkanlı, itidal sahibi

"Soğukkanlı" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Atatürk, gündelik politika işlerinde, işte böylesine soğukkanlı, telaşsız, hesaplı ve hatta hoş görür bir insandı." - Y. K. Karaosmanoğlu

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Çevre sıcaklığındaki değişimlere bağlı vücut sıcaklığı gösteren, allotermal, ektotermal, poikilotermal.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Vücut ısıları çevre ısısına göre değişen balık, kurbağa, böcek gibi değişken ısılı canlılar, poikiloterm, ektoterm.

İngilizce'de Soğukkanlı ne demek? Soğukkanlı ingilizcesi nedir?:

polkilotherme, allothermal, ectothermal, poikilothermal, poikilotherm

Soğukkanlı tanımı, anlamı:

Soğukkanlı olmak : Kolayca, öfke, telaş ve heyecana kapılmamak.

Soğukkanlı hayvanlar : Vücut ısıları yaşadıkları ortamın ısısına göre değişen hayvanlar.

Soğukkanlılık : Soğukkanlı olma durumu, serinkanlılık.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Gelişme : Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm. Olan biten şey. Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon.

 

Ilımlı : Siyasette aşırı görüşler arasında ortalama bir görüşü savunan. Düşünce, iş vb.nde aşırıya kaçmayan, ölçülü, mutedil, itidalli.

Temkinli : Davranışlarında ölçülü olan.

Serinkanlı : Soğukkanlı bir biçimde. Soğukkanlı.

İtidal : Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük. Soğukkanlılık.

Soğukkanlı at ırkları : Kuzey Batı Avrupa’nın soğuk iklimli yerlerindeki at ırkları.

Soğukkanlı ile ilgili Cümleler

 • Ali soğukkanlıydı.
 • Balıklar soğukkanlı hayvanlardır.
 • Ali soğukkanlılığını korumak için mücadele etti.
 • Soğukkanlılığımı sürdürmeliydim.
 • Onun soğukkanlı havasına rağmen, söylediğin her şeyle yakından ilgileniyor.
 • Soğukkanlılığını kaybetti ve eşyaları fırlatmaya başladı.
 • Soğukkanlılığını kaybetme.
 • Sen soğukkanlı bir insansın, değil mi?
 • Tom, baskı altındayken bile soğukkanlı, sakin ve aklı başında.
 • O kadınlar soğukkanlı katillerdir.
 • Soğukkanlılıkla vuruldu.

Diğer dillerde Soğukkanlı anlamı nedir?

İngilizce'de Soğukkanlı ne demek? : adj. cold-blooded, cool, calm, cold, cool-headed, even tempered, imperturbable, nonchalant, unflappable, unperturbed

Fransızca'da Soğukkanlı : flegmatique, placide

Almanca'da Soğukkanlı : ausgeglichen, gelassen, kaltblütig, nüchtern, stoisch

Rusça'da Soğukkanlı : adj. хладнокровный, холоднокровный