Soğurganlık nedir, Soğurganlık ne demek

Soğurganlık; bir fizik terimidir.

  • Bir madde veya enerjiyi soğurma gücü, yeteneği

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir yüzeye vuran ışınım erkesinin yüzeyce soğurulan bölüğünün ölçüsü.

Kimya'daki anlamı:

Beer yasası eşitliğinde (A=abC) bir orantı sabiti; A boyutsuz, b santimetre birimli ve C ise konsantrasyon birimlidir ve buna göre a'nın birimi şöyle olur: a=uzunluk-1 derişim-1

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Absorbans.

İngilizce'de Soğurganlık ne demek? Soğurganlık ingilizcesi nedir?:

absorptivity, absorbance

Soğurganlık kısaca anlamı, tanımı:

Madde : Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Molekül. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Duyularla algılanabilen nesne. Bir cismi oluşturan öge, öz. Para, mal vb. ile ilgili şey.

Enerji : Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. Manevi güç.

Soğurma : Bir ortamın ışık enerjisini belli nicelikte emmesi olayı. Soğurmak işi, absorbe.

Diğer dillerde Soğurganlık anlamı nedir?

İngilizce'de Soğurganlık ne demek? : absorbency, absorptivity