Sodyum nedir, Sodyum ne demek

Sodyum; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990, yoğunluğu 0,971 olan, 97,5 °C'de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element (simgesi Na)

Kimya'daki anlamı:

Sembolü Na, Atom numarası 11, Atom kütlesi 22,989 g, e.n. 97,83 °C, k.n. 890 °C , IA grubu alkali metali olan, gümüş beyazı parlaklığında, düzgün dört yüzlü kristalli, yumuşak, havada hızla oksitlenen, bu sebeple nafta ve benzeri çözücülerde saklanan, su ile temasında sodyum hidroksit ve hidrojen gazı vererek bozunan, tetraetilkurşun eldesinde, indirgen, su çekici, elektrik iletkenliği yüksek olduğundan iletken ve reaktörlerde soğutucu olarak kullanılan yeryüzünde en çok bulunan altıncı element.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Atom numarası 11, atom ağırlığı 22.990, özgül ağırlığı 0.971, değerliği bir, yumuşak, gümüşümsü beyaz renkte, alkali bir metal element, natriyum.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Atom numarası 11, atom ağırlığı 2

99, değerliği 1, sembolü Na olan yumuşak, gümüşümsü beyaz renkte alkali bir metal. Hücreler arası sıvının en önemli ve en çok bulunan katyonu, natriyum. Asit baz dengesini, ozmotik basıncı ve su metabolizmasını ayarlayan impuls taşınmasında görev alan bir elementtir.

 

İngilizce'de Sodyum ne demek? Sodyum ingilizcesi nedir?:

sodium, natrium, na

Fransızca'da Sodyum ne demek?:

sodium

Sodyum hakkında bilgiler

Sodyum periyodik cetvelde Na simgesi ile gösterilen ve atom numarası 11 olan element. Sodyum yumuşak ve kaygan bir metal olup alkali metaller grubuna aittir. Doğal bileşiklerin içinde (özellikle NaCl) bol miktarda bulunur. Yüksek oranda reaktifdir, sarı bir alevle yanar, su ile şiddetli reaksiyon verir ve havada hızla oksitlenir. Dolayısıyla, vazelin, gazyağı vb. gibi hava ve su ile temasını kesecek inert bir ortamda saklanması gerekir.

Diğer alkali metaller gibi sodyum da, hafif, yumuşak, gümüşümsü beyaz renkte ve reaktif bir metaldir. Yüksek reaktif özelliğinden dolayı, doğada hiçbir zaman saf ve elementel halde bulunmaz. Sodyum metali suda yüzer; şiddetli bir şekilde reaksiyona girerek ısı çıkışına, yanıcı hidrojen gazı çıkışına ve kostik (NaOH) çözeltisi oluşumuna yol açar.

Kan ve vücut sıvılarının sinir uyarılarının nakli, kalp faaliyetleri ve bazı metabolizma fonksiyonlarının düzenlenmesi için sodyum iyonları gereklidir. Pek çok insanın sodyumu, (sodyum klorür: NaCl) mutfak tuzu formunda gereğinden fazla tükettiği ve bunun da sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu düşüncesi oldukça yaygındır.Çok kolay yükseltgendiği için ametallerin birçoğuyla, özellikle hidrojenle, halojenlerle, kükürtle birleşir. Bileşiklerinde +1 değerlik alır. İçinde belirli birçok bileşiğin bulunabildiği bir malgama vererek civa içinde çözünür.

 

Ayrıca ECF'da bol miktarda bulunur ve Impuls iletiminde en etkin elementlerden biridir.

Sodyum ile ilgili Cümleler

  • Maden suyu seçerken, kalsiyum ve magnezyum oranı yüksek, sodyum oranı ise düşük olanı tercih etmeliyiz.
  • Sodyum yer kabuğundaki en bol elementlerden biridir.
  • Demir sodyum ile reaksiyona girer mi?
  • Sodyum benzoat çok yaygın bir gıda koruyucusudur.
  • Doğal maden suyu kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum ve ayrıca nitrat içerir.

Sodyum anlamı, tanımı:

Atom : Yaprakları üst üste sarılı topak marul. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

Numara : Ölçü. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı. Öğrenciye verilen not. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı. Eğlendirici oyunlardan her biri. Hile, düzen, dalavere, yalan.

Yaygın : Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan. Herhangi bir bölgede çok görülen, bulunan. Sınırı genişlemiş.

Beyaz : Beyaz zehir. Baskıda normal karalıkta görünen harf türü. Beyaz ırktan olan kimse. Ak, kara, siyah karşıtı. Bu renkte olan.

Yumuşak : Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal. Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı. Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran. Okşayıcı, tatlı, hoş. Sessiz, hafif. Kolaylıkla işlenebilen. Kolay çiğnenen, kolay kesilen. Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı. Ciğerlerden gelen havanın ses yolundaki sivrilmiş ve gerilmiş kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimli, sürekli, ötümlü, tonlu, sedalı. Ilıman (iklim), sert karşıtı.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

Sodyum bikarbonat : Özellikle kabartma tozu olarak kullanılan madde, karbonat (NaHCO3).

Sodyum florit : Metalürjide, eczacılıkta kullanılan kristal madde (NaF).

Sodyum fosfat : Eczacılıkta, hekimlikte kullanılan fosforik asidin sodyumlu tuzu (NaH2, NaHPO4, Na3PO4).

Sodyum hidroksit : Sabun yapımında kullanılan, 320 °C'de eriyen kuvvetli bir baz, sut kostik (NaOH).

Sodyum hiposülfit : Fotoğrafçılıkta, eczacılıkta kullanılan, suda eriyebilen kristal madde (Na2S2O4).

Sodyum karbonat : Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3).

Sodyum klorür : Tuz.

Sodyum nitrat : Gübre yapımında, eti korumada kullanılan madde (NaNO3).

Sodyum sülfat : Tekstil, kâğıt, cam sanayisinde kullanılan madde (Na2SO4).

Sodyumlu : Birleşiminde sodyum bulunan.

Yoğun : Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.). Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre. Koyu, kalın. Artmış, çoğalmış bir durumda olan. Kaba, kalın, iri (elek, iğne). Şişman, iri, tombul. Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.

Deniz : Aydaki düzlükler. Geniş alan. Çokluk, yoğunluk. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Bu su kütlesinin belirli bir parçası.

Tuzla : İstanbul iline bağlı ilçelerden biri. Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha. Davarlara kırda tuz verilen düz, taşlık ve kayalık yerler. Tuzlak.

Birleşik : Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit.

Parlak : Parlayan, ışıldayan. Temiz ve ışıklı. Göze çarpacak kadar başarılı. Yüzü güzel (oğlan).

Periyodik : Süreli. Süreli yayın.

Cetvel : Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik. Liste, çizelge.

Sodyum alüminyum silikat : Zeolit.

Sodyum asetat : (kimya)

Sodyum asit pirofosfat : Fosfatlar.

Sodyum bentonit : Başlıca üç tabakadan meydana gelmiş olan havada kuru materyalde % 1'den az ve % 2 den daha fazla olmayan değişebilir veya bulunabilir sodyum iyonuyla belirgin olan, ilaç katılmış hayvan yemlerinde, topaklaşmaya karşı ve peletlemeye yardımcı madde olarak kullanılan bir ürün.

Sodyum benzen sülfonat : (kimya)

Sodyum bromür : (kimya)

Sodyum buharlı ışıtaç : Işığın büyük oranının sodyumun ışımasıyla ürediği boşalmalı ışıtaç.

Sodyum cmc : Karboksimetil selüloz.

Sodyum dodesil sülfat, sds : Hücre zarında protein protein, protein lipit etkileşimlerini parçaladığı için zar proteinlerinin çözülmesinde kullanılan bir biyolojik deterjan. C12H25 kökünü içeren, hücre zarında zar proteinlerinin çözülmesinde kullanılan biyolojik deterjan. Güçlü bir anyonik deterjan.

Sodyum hidroksit testi : Sütte akyuvar artışı bulunup bulunmadığını belirleyen bir test, whiteside testi, NaOH testi.

Diğer dillerde Sodyum anlamı nedir?

İngilizce'de Sodyum ne demek? : n. sodium, Natrium

Fransızca'da Sodyum : sodium [le]

Almanca'da Sodyum : n. Natrium

Rusça'da Sodyum : n. натрий (M)