Sodyum karbonat nedir, Sodyum karbonat ne demek

Sodyum karbonat; bir kimya terimidir.

  • Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)

Kimya'daki anlamı:

Formülü Na2CO3, e.n. 851 °C olan, yüksek sıcaklıkta CO2 ve Na2O vererek bozunan, suda bazik çözelti oluşturarak bol miktarda çözünen, soda-kireç camı yapımında, kimyasal madde üretiminde sabun ve deterjan yapımında, kağıt üretiminde kullanılan karbonik asitin sodyum tuzu.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Doğada sodalı göllerde bulunan, çoğunlukla yapay olarak üretilen yaygın olarak cam, sabun, kâğıt, kimyasal madde üretiminde ve suyun yumuşatılmasında kullanılan madde.

İngilizce'de Sodyum karbonat ne demek? Sodyum karbonat ingilizcesi nedir?:

sodium carbonate

Sodyum karbonat hakkında bilgiler

Sodyum karbonat ya da trona. sodyum türevlerinden birisidir.Formülü Na2CO3'tür. Deterjanların, kireç önleyicilerin, çamaşır ve tül beyazlatıcıların ürün bileşiminde kullanılır. Sodyum Karbonat oranı fazla olursa çamaşırları ve tülleri yıpratır. Çamaşır makinesinde kireç önleyici özelliği olmadığı gibi makinede teknik arızalara sebep olur.

Doğada beyazımsı, renksiz, şeffaf ve taş şeklindedir. Bazik bir tuzdur. Suda Na2CO3 + H2O → NaOH + NaHCO3 biçiminde çözünür.

 

Soda olarak bilinen sodyum karbonat değildir. Soda eskiden kazanlarda çamaşırları kaynatma yaparken veya merdaneli çamaşır makinelerinde kullanılan kristal yapıdaki (limon tuzu gibi) bir üründür. Soda, sodyum karbonattan imal edilir ancak su ile seyreltilmiş halidir.

Sodyum karbonat tanımı, anlamı:

Sodyum : Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990, yoğunluğu 0,971 olan, 97,5 °C'de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element (simgesi Na).

Karbonat : Sodyum bikarbonat. Karbonik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuzların genel adı. Genellikle sindirimi kolaylaştırmak için suya katılan kimyasal birleşim.

Karbon : Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billurlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan, canlı varlıkların aslını oluşturan ve yandıktan sonra kömür durumuna geçen element (simgesi C).

Sabun : Bu maddenin kalıp durumunda olan biçimi. Kirli ve yağlı şeyleri temizlemekte kullanılan, türlü yağlarla alkaliler birleştirilerek yapılmış olan madde.

Temizlik : Temizleme işi. Ortadan kaldırma, yok etme, öldürme. Temiz durma veya tutma durumu. Temiz olma durumu, arılık, saffet, nezafet.

 

Güçlü : Şiddeti çok olan. Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu. Nitelikleri ile etki yaratan, etkili.

Alkali : Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı.

Türev : Bir madde üzerinde yapılmış olan kimyasal işlemler sonucu elde edilen bir başka madde. Türemiş veya üretilmiş şey. Değişken artması sıfıra giderken, fonksiyonun artmasının değişken artmasına oranının limiti. Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi.

Deterjan : Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı.

Kireç : Kalsiyum hidroksit, Ca(OH). Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit, (CaO).

Sodyum karbonat monohidrat : Formülü Na2CO3H2O olan, 109 °C’de su kaybeden, 851 °C’de eriyen, suda çözünen, beyaz kristaller halinde olan ilaçlarda, fotoğrafcılıkta suyun pH kontrolünde, ayrıca yiyeceklerde kullanılan, kristal karbonat ve soda kristalleri olarak da bilinen bir madde.

Diğer dillerde Sodyum karbonat anlamı nedir?

İngilizce'de Sodyum karbonat ne demek? : n. carbonate of soda, mineral alkali, natron