Sol eğilimli nedir, Sol eğilimli ne demek

Sol eğilimli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Dünya görüşü solculuğa yatkın olan

Sol eğilimli tanımı, anlamı:

Eğilimli : Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail, tandanslı.

Eğilim : Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül. Belirli bir siyasi görüşe veya düşünceye yakın olma durumu, tandans. Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

Dünya : Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Herkes. Dış, çevre, ortam. Duygu, düşünce ve hayal âlemi.

Görüş : Cezaevi veya hastanedeki birine yapılmış olan ziyaret. Gözle bir şeyi algılama yetisi. Görme işi. Benzerlerinden ayıran özellik, konsept. Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.

Solcu : Sol görüşlü partilerin yandaşı olan (kimse).

Yatkın : Çok durmaktan sağlamlığını yitirmiş, çürük. Bir işte yeteneği, becerisi olan. Bir yana eğilmiş, yatık. Benimsemiş, alışmış, eğilimli.