Solid nedir, Solid ne demek

Solid; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir.

Gitar terimi olarak anlamı:

Kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağaç.

Solid hakkında bilgiler

Maddenin, atomları arasındaki boşluğun en az olduğu halidir. "Katı" olarak adlandırılan bu haldeki maddelerin kütlesi, hacmi ve şekli belirlidir. Bir dış etkiye maruz kalmadıkça değişmez. Sıvıların aksine katılar akışkan değildir. Fiziksel yollarla, diğer üç hal olan sıvı, gaz ve plazmaya dönüştürülebilirler. Altın demir gibi madenler katı maddelere örnektir. Ayrıca katı maddeler atomlarının en yavaş hareket edebildiği haldir. Maddenin dört temel hâlinden biri. Gaz ya da sıvı hâldeki madde katı hâle dönüşürken maddeyi oluşturan atomlar daha düzenli bir üç boyutlu yapıya geçer ve atomların enerjisi azalır. Katı durumdaki bir maddenin atomları arasındaki boşluk azalır. Bu nedenle aralarındaki çekim kuvveti de artar. Katı maddelerin biçim değiştirebilmesi için dışarıdan bir kuvvetin etki etmesi gerekir. Maddenin bu kuvvete göstereceği direniş, onun dayanıklılığını gösterir. Her maddeye göre değişen bu dayanıklılık belli katsayılarla gösterilir. Maddenin dayanıklılık özelliklerini mekanik bilimi inceler. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza dönüşürken ısı alır(enerji alır), tam tersi gazdan sıvıya, sıvıdan katıya dönüşürken ısı verir(enerji verir). Sıvıların sert bir görünüm almasına donma denir. Ayrıca tanecikleri arasındaki boşlukları çok az olan katılar sıkıştırılamazlar (kısmen).

 

Solid anlamı, tanımı

Solid body guitar : Sesini dışarıya aktarabilmesi için elektrik enerjisine gereksinim duyan, gövdesi pür gitar türü

Solidar patoloji görüşü : Evrende var olan her şeyin atomlardan oluştuğunu, hastalıkların da canlı organizmayı oluşturan atomların fiziksel düzeninin bozulması sonucu biçimlendiğini savunan görüş.

Solidarist : Dayanışmacı.

Solidarizm : Dayanışmacılık.

Değiştirebilme : Değiştirebilmek işi.

Dayanıklılık : Dayanıklı olma durumu, dayanıklık, metanet.

Üç boyutlu : Eninden ve boyundan başka derinliği de olan, üç buutlu.

Dayanıklı : Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu, stabil. Metanetli, metin, mütehammil.

Temel hal : Atom ve moleküllerde elektronların en düşük enerji düzeyinde olması hali.

Fiziksel : Fizikle ilgili olan. Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki.

Değişmez : Aynen kalan, değişikliğe uğramayan.

Sıvı gaz : Sıvı durumda olan gaz.

Madenler : Afyon şehrinde, Evciler belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Sakarya şehri, Dokurcun bucağına bağlı bir yer. Zonguldak ilinde, Perşembe bucağına bağlı bir yer.

Katı hal : Özdegin belirli bir oylumu ve belirli bir biçimi olan hali; bir katının öğecikleri, değişmez bir denge konumu çevresinde titreşir, ancak yer değiştiremez, anlamdaş katı, katı durum.

Hareket : Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Vücudu oynatma, kıpırdatma ya da kımıldanma. Deprem. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Yola çıkma. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Davranış, tutum. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Devinim. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi.

 

Belirli : Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen.

Gösteri : İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.

Görünüm : Bir şeyin dıştan bakıldığında görünen biçimi, görünme durumu, görünüş, manzara, zevahir, vizyon.

Boyutlu : Boyutu olan.

Düzenli : Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam. Sistemli, nizamlı, metodik.

Diğer dillerde Solid anlamı nedir?

Osmanlıca Solid : masif