Solid angle türkçesi Solid angle nedir

  • Üçten fazla düzlemin bir nokta üzerinde oluşturdukları açı.
  • Fizik alanında kullanılır.
  • Katı açı.
  • Bir koninin, tepesini özek alan bir yuvar yüzeyinden ayırdığı parçanın yüzölçümünün, yüzey yarıçapının üstikisine oranı.
  • Tam açı.

Solid angle ingilizcede ne demek, Solid angle nerede nasıl kullanılır?

Solid : Dayanıklı. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl örütlerde belirli biçim ve oylum kümelerinde toplandıkları, dolayısıyla ancak titreşim yapabildikleri evre. (cam, zift gibi özdekler, görünüş benzerliklerine karşın örüt yapılı olmadıklarından kati durumda sayılmazlar.). Yekpare. Güvenilir. Üç boyutlu cisim. Katı yiyecek. Üç boyutluluk. Katı madde. Üç boyutlu. Kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağaç.

Angle : Köşe yapmak. Açı vermek. Bucak. Korniyer. Açı. Oltayla balık avlamak. Açı oluşturmak. Çarpıtmak. Kıvırmak. Balık tutmak.

Solid argument : Anlaşılabilir savlarla desteklenmiş açık şikayet. Güçlü sav. Kuvvetli argüman.

Solid axle : Yekpare dingil.

Solid black and white : Kesin siyah ve beyaz.

Solid body : Dolu gövde. Katı ve içi dolu gövde (gitar). Sert kısım. Katı cisim. Her konumda biçimini koruyan cisim.

İngilizce Solid angle Türkçe anlamı, Solid angle eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Solid angle ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absorptiometer : Soğurma cihazı. Soğurumölçer. Soğurum ölçmek için kullanılan alet. Absorbsiyometre. Belli dalga boylarında ışınını soğurumundan yararlanarak özdek derişimi ölçen aygıt.

Round angle : 360 derecelik açı. Tümaçı.

Abcoulomb : Cgs sisteminin elektromanyetik birimi. On kulon. Abkulon. Saltık coulomb. Saltık birimler dizgesindeki elektrik yükü birimi.

Abnormal reflection : Üşeryuvar (iyonosfer) katmanının dönüşül sıklığının üstündeki telsiz dalgalarının yansıması. Olağandışı yansıma.

Acoustic feedback : Bir ses aygıtı çıktısının birazının aygıtın girdisine ulaşarak çıktıyı etkilemesi. Hoparlör geri beslemesi. Ses geribeslemesi. Akustik geribesleme.

Absolute zero : Mutlak sıfır. Saltık sıcaklık ölçeğinde sıfır noktası : -273°c. Mutlak sıfır noktası (eksi 273 derece santigrat). Salt sıfır. Saltık sıfır.

Absolute concentration : Saltık derişim. Birim oylumda bulunan özdek, erke ya da başka bir varlık tutarı; santimetre küp başına erg ya da sayı olarak verilir.

Absorptivity : Bir yüzeye vuran ışınım erkesinin yüzeyce soğurulan bölüğünün ölçüsü. Soğurabilirlik. Yutuculuk. Yutma katsayısı. Emme sığası. Soğurganlık. Bir ortamın, bu ortamın sınırlarının hiç bir etkisi olmamak koşulu ile, birim kalınlığının iç yutma çarpanı. Emme yetkesi. Emebilirlik.

 

Abampere : Saltık birim dizgesindeki elektrik akımı yeğinliği birimi. 10 ampere eşit akım birimi. Saltık ampere. On amperlik çıngı cereyan birimi. On amper. 10 amper birim.

Perigon : Tüm açı.

Solid angle synonyms : absorption band, absorption loss, acoustic absorptivity, accumulation coefficient, absolute units, absolute magnitude, absorption edge, accelerometer.