Solid food türkçesi Solid food nedir

  • Katı yiyecek.

Solid food ile ilgili cümleler

English: Today, for the first time in a week, Moustapha was able to eat solid food.
Turkish: Bugün, bir hafta içinde ilk kez, Mustafa katı yiyecek yiyebildi.

English: Tom hasn't been able to eat solid food since his accident.
Turkish: Tom, kazasından beri katı gıda yiyemiyor.

Solid food ingilizcede ne demek, Solid food nerede nasıl kullanılır?

Solid : Sert. Sıkı. Som. Dayanıklı. Katı madde. Yekpare ve içi dolu (madde). Masif. Katı cisim. İçinde boşluk olmayan. Katı.

Food : Gıda. Aş. Yiyecek. Halkın geleneksel yollardan elde ettiği, koruduğu ve yaşaması için tükettiği her türlü bitkisel, hayvansal ve madensel ürün, özdek, yiyecek, içecek. Azık. Yem. Yiyecekler. Taam. Yemek.

Solid angle : Üçten fazla düzlemin bir nokta üzerinde oluşturdukları açı. Tam açı. Katı açı. Bir koninin, tepesini özek alan bir yuvar yüzeyinden ayırdığı parçanın yüzölçümünün, yüzey yarıçapının üstikisine oranı.

Solid argument : Güçlü sav. Anlaşılabilir savlarla desteklenmiş açık şikayet. Kuvvetli argüman.

Solid axle : Yekpare dingil.

Solid black and white : Kesin siyah ve beyaz.

İngilizce Solid food Türkçe anlamı, Solid food eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Solid food ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Solid : Sert. Kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağaç. Sıvı olmayan. Deliksiz. Sıkı. Yekpare ve içi dolu (madde). Som. Üç boyutlu. Dolma. İçi dolu.