Something like türkçesi Something like nedir

Something like ile ilgili cümleler

English: Ali did say something like that.
Turkish: Ali öyle bir şey söyledi.

English: Ali would never ever do something like that.
Turkish: Ali şimdiye kadar böyle bir şeyi asla yapmadı.

English: Ali couldn't do something like that.
Turkish: Ali öyle bir şey yapamadı.

English: Ali wouldn't do something like that.
Turkish: Ali böyle bir şey yapmadı.

English: A gentleman would never do something like that.
Turkish: Bir beyefendi öyle bir şeyi asla yapmazdı.

Something like ingilizcede ne demek, Something like nerede nasıl kullanılır?

Something : Falan. Bir şey. Birşey. Önemli bir şey.

Like : Rağbet etmek. Aynı. -in özelliği. Olası. Gibi. Hazzetmek. Hoşlanmak. -miş gibi. Beğeni duymak. Hoşuna gitmek.

Something better : Pozitif bir şey. Olumlu bir şey. Arzulanan bir şey. İstene bir şey. İyi bir şey.

Something else : Başka bir şey. Bir şeyin en iyisi. Olağanüstü bir şey. Sıra dışı bir şey.

Something in the air : Ortada bir şeyler dönüyor.

Something is making a noise : Bir şey ses çıkartıyor.

İngilizce Something like Türkçe anlamı, Something like eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Something like ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Approximative : Tahmini.

As is : Bu şekliyle. Olduğu gibi. Şimdiki haliyle. Şu ana kadar olduğu gibi. Bu haliyle. Hiçbir değişiklik yapmadan. Şimdiki durumuyla. Tıpkı.

Circ : Daire. Yaklaşık (özellikle tarihlerle beraber kullanılan). Döngü.

Proportion : Miktar. Payı belli bir seçeneğe ilişkin gözlem sıklığı, paydası toplam sıklıktan oluşan ve ilgili ayrıtın toplam içindeki oransal payını gösteren bölüm. Simetri. Uyum. Kısım. İki niceliğin bölümü. Ç.boyutlar. Proporsiyon. Nispet.

In scale : Kararında. Ölçüsünde.

Byss : Geçişli biçimde. Aşkına. Eve. Geçecek biçimde. Yakın. Geçip. -e bakarak. Nezdinde. Evde.

On the order of : Tarzında. Kabilinde. Türünden.

Circa : (özellikle tarihler için kullanılır) dolaylarında. Circa. Aşağı yukarı (özellikle tarihlerde kullanılır). Takriben. Tahminen. Simgesi "c" olan ve herhangi bir tarihin kesin olarak bilinmediğini belirtmek üzere kullanılan sözcük. (copyright'ın kısaltması olan "c" ile karışmaması için, circanın kısaltması genel olarak italik yazılır.). Dolayında.

As : Halde. -dikçe. -e rağmen. Rağmen. Olarak. Ki. Madem. Mademki. İrken.

Broadly speaking : Kabaca. Belirli istisnaları veya detayları hesaba katmaksızın. Genellikle.

Something like synonyms : around, veritable, approximates, inasmuch as, in the neighborhood of, as much as, same as, quasi, as as, approximate, just about, in the vicinity of, thereabouts, as near as, more or less, as far as, as nearly as i can tell, some like, something of, nearby, in the neighbourhood of, kind of, pending, in the rough, as if, as in, crudely, thereabout, roughly, close by, as well as, after the fashion of, just as.