Sonsuz nedir, Sonsuz ne demek

Sonsuz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Sonu olmayan, bitmeyen, ebedî.
 • Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan.
 • Çok.
 • Sonu ve sınırı olmayan şey.
 • Birçok.
 • Sonu olmayan, her niceliği aşabilen değişken (nicelik)

"Sonsuz" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Müşteriler buradayken yaptıkları her şeyi, daha evvel pek çok kez yapmış olabilecekleri gibi daha sonsuz kez de tekrarlayabilirler." - E. Şafak
 • "Şu sonsuz mavilikte var mıydı onun eşi? / Kim söndürebilirdi o muhteşem güneşi?" - E. B. Koryürek
 • "İçimdeki ülkede bu ordu insanlarına karşı sonsuz bir sevgi ve minnet var." - R. E. Ünaydın
 • "Seninle arkadaşlığımız sonsuz olacak." - M. Yesari

Yerel Türkçe anlamı:

Densiz, saygısız.

Felsefi anlamı:

(Matematikte), Verilmiş olan her büyüklükten daha büyük olan.

Sonu düşünülemeyen, sınırları tasarımlanamayan.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Her sınırı aşan.

Sonu gelmeyen, a. bk. sonsuz sayılar, sonsuz küme.

Her sonludan büyük olan.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Alıcı merceğine göre çok uzakta bulunan noktaların durumu. (Böyle bir noktadan gelen ışınlar birbirine koşut sayılır. Sonsuz, fotoğraf aygıtlarında ( oo) ile gösterilir).

Sonsuz isminin anlamı, Sonsuz ne demek:

 

Kız ismi olarak; Sonu olmayan, sürecek olan, ebedî. Erkek ismi olarak; Sonu olmayan, sürecek olan, ebedî.

İngilizce'de Sonsuz ne demek? Sonsuz ingilizcesi nedir?:

infinite, infinity

Osmanlıca Sonsuz ne demek? Sonsuz Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

nâmütenâhî

Sonsuz anlamı, kısaca tanımı:

Sonsuz küçük : Sıfıra eşit olmamak şartıyla, herhangi bir sayıdan daha çok sıfıra yakın olabilen değişken.

Sonsuzlaşma : Sonsuzlaşmak işi.

Sonsuzlaşmak : Sonsuz duruma gelmek, sonu olmamak.

Sonsuzluk : Sonu olmayan gelecek zaman, ebediyet. Sonu ve sınırı olmayan uzay. Sonsuz olma durumu.

Bitme : Bitmek işi, finiş.

Ölçü : Değer, itibar. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Ölçüt. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Belirlenmiş boyut. Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Ölçme sonucu bulunan rakam.

Büyük : Üstün niteliği olan. Büyük abdest. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Önemli. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Niceliği çok olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse.

Sınır : Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi. Uç, son. Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, limit. Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit. İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut.

 

Nicel : Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif.

Değişken : Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik. Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil.

Çok : Aşırı bir biçimde. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı.

Birçok : Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit.

Ve : İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz. Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.

Şey : Nesne, madde. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda bir söz.

Sonsuz basamaktan diferansiyel denklem :

Sonsuz boyutlu uzay : Sonlu boyutlu olmayan doğrusal uzay.

Sonsuz çarpım : Sayılabilir sonsuz çoklukta(...)niceliklerinin çarpımı. Simgesi(…)

Sonsuz çarpımın özellikleri :

Sonsuz çarpımların serilerle ilişkileri :

Sonsuz dağıtılmış gecikme modeli :

Sonsuz esnek istem : Fiyatta meydana gelen çok küçük oransal bir değişme karşısında istem miktarının çok büyük oranda ve ters yönde değiştiği, diğer bir ifadeyle esnekliğin sonsuz olduğu durum.

Sonsuz esnek sunum : Fiyatta meydana gelen çok küçük oransal bir değişme karşısında sunum miktarının çok büyük oranda ve aynı yönde değişmesi, diğer bir ifadeyle esnekliğin sonsuz olduğu durum.

Sonsuz etki tepki sistemi :

Sonsuz evren : Birim sayısı sınırsız olan ya da sayılamayan evren.

Sonsuz ile ilgili Cümleler

 • Benden sonsuza kadar gizlenemezsin.
 • Sonsuz yaşam istiyorum!
 • Sonsuza dek hoşça kal!
 • Olasılıklar sonsuzdur.
 • Sonsuza dek burada kalamayız.
 • Ölümden sonraki sonsuz yaşama inanır mısın?
 • Sonsuz destek için teşekkür ederim!
 • Bazı Batılılar ruhlarının var olduğuna ve sonsuz yaşama sahip olduklarına artık inanmıyorlar.
 • Olasılıklar sonsuzdu.
 • Sonsuz aşk yoktur.
 • Sonsuza dek bana kızgın kalamazsın.
 • Bir gün, İsa bizim için geri dönecek ve biz sonsuza dek onunla olacağız.
 • Sonsuza dek birlikte olacağız.
 • Olanaklar sonsuzdur.

Diğer dillerde Sonsuz anlamı nedir?

İngilizce'de Sonsuz ne demek? : adj. endless, infinite, eternal, boundless, unending, abiding, abysmal, dateless, no end, no end of, illimitable, immeasurable, immortal, indefinite, interminable, limitless, never ending, sempiternal, timeless, undying

adv. without end

Fransızca'da Sonsuz : éternel/le, infini/e, incommensurable, indéfini/e, sans fin, sans limites

Almanca'da Sonsuz : adj. Boden: ohne Boden, endlos, ewig, grenzenlos, immensurabel, infinit, uferlos, unendlich, unermesslich, unerschöpflich

Rusça'da Sonsuz : adj. бесконечный, беспредельный, безграничный, безмерный, безбрежный, нескончаемый, безрезультатный

adv. бесконечно