Sophisticatedly türkçesi Sophisticatedly nedir

  • Çok yönlü bir şekilde.
  • Karmaşık bir şekilde.
  • İncelikle.
  • Entelektüel bir biçimde.
  • Nezaketle.
  • Pişkin bir şekilde.
  • Karışık bir şekilde.
  • Güngörmüş bir şekilde.
  • Bilgili bir şekilde.
  • İçerikli bir şekilde.

Sophisticatedly ingilizcede ne demek, Sophisticatedly nerede nasıl kullanılır?

Unsophisticatedly : Basitçe. Sade bir şekilde. Karmaşık olmayan bir biçimde. Basit bir şekilde.

Sophisticated : Pişkin. Entellektüel. Sofistike. Düşünceli. Tecrübeli. Bilgili. İçerikli. Çokbilmiş. Kültürlü. Karmaşık.

Unsophisticated : Mütevazi. Kafasız. Deneyimsiz. Saf ve tecrübesiz. Basit (aygıt). Sıradan. Bozulmamış. Basit. Doğal. Saf.

Sophisticate : Tecrübe kazanmak. Saflığını bozmak. Hayat tecrübesi kazandırmak. İleri. Entellektüel. Pişmek. Bilmiş. Hayat adamı. Hile ve safsata karıştırmak. Bilge.

Sophisticates : İleri. Kaşarlanmış kimse. Bilge. Saflığını bozmak. Pişmek. Bilgili kimse. Entellektüel. Safsata karıştırmak. Karmaşık. Bilmiş.

Unsophistication : Yalınlık. Basitlik. Yapmacıksız. Sadelik. Dünyevi olmayan.

Sophisticator : Aldatan kimse. Safsata yapan kimse. Yanıltan kimse. Yanlış yönlendiren kimse. Karmaşıklaştıran kimse.

Sophisticating : Çokbilmiş. İleri. Kaşarlanmak. Tecrübe kazanmak. Hayat tecrübesi kazandırmak. Kültürlü. Safsata karıştırmak. Pişmek. Saflığını bozmak. Karmaşık.

 

Unsophisticate : Sofistike olmayan.

Sophistication : Hayat hakkında çok şey bilme. Entellektüellik. Hile katma. İnce davranış. İnce zevk. İlerilik. Kültürlülük. Kapsamlılık. Düşüncelilik. Çok yönlülük.

İngilizce Sophisticatedly Türkçe anlamı, Sophisticatedly eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Sophisticatedly ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Literate : Bilgili. Okur yazar kimse. Okumuş. Okuryazar. İyi eğitim görmüş. Çok okumuş. Aydın. Edebi. Yazınsal. Okur yazar.

Well informed : İyi bilgilenmiş. Muttali. Bilgili. Çok bilgili. Kulağı delik. Herşeyden haberi olan. Aydın. Tahsilli.

Heterogeneously : Heterojen bir şekilde. Heterojen olarak. Bir şekilde. Türdeş olmayan bir şekilde. Kozmopolit bir şekilde.

Knottily : Dolaşık bir halde. Pürüzlü olarak. Dolaşık bir şekilde. Boğumlu bir şekilde. Zor bir şekilde.

Cosmopolitan : Geniş görüşlü. Dünyanın her tarafına ait. Dünya vatandaşı. Dünyanın birçok yerine ait olan veya oraları bilen. Kozmopolit. Evrendeş. Çok uluslu. Sınırsız. Kozmopolitan.

In confusion : Tarumar. Düzensiz bir şekilde. Birbirine geçmiş halde. Karman çorman. Karışık bir halde. Karmakarışık.

Learnedly : Eğitimli bir şekilde. Öğrenimli gibi. Eğitimli gibi. Tahsil yaparak. Okumuş bir şekilde.

Inordinately : Denetimsiz bir şekilde. Aşırı olarak. Kontrolsüz bir şekilde. Aşırı bir şekilde. Düzensiz bir şekilde.

Grazioso : Çekici (italyanca).

Softly : Nazikçe. Zeka olarak. Tatlılıkla. Yumuşak bir şekilde. Sessizce. Kibarca. Yumuşakça. Efil efil. Alçak sesle.

 

Sophisticatedly synonyms : hi tech, svelte, secular, mildly, subtly, scratchily, politely, unarticulately, aerially, refined, urbane, gracefully, widely distributed, temporal, intricately, blase, complexly, inchoately, worldly wise, delicately, elegant, informed, woozily, congenially, amiably, turbulently, affably, mussily, high tech, genially, incoherently, elegantly, advanced.

Sophisticatedly zıt anlamlı kelimeler, Sophisticatedly kelime anlamı

Illiterate : Okuma yazma bilmeyen. Abecesiz. Yanlışlarla dolu. Cahil. Eğitimsiz. Kimi insanbilimcilere göre, okuma yazmayı oluşturmamış ya da okuma yazmadan yoksun topluluklara özgü nitelik. Deneyimsiz. Mürekkep yalamamış. Okumamış.

Uninformed : Bihaber. Haberdar edilmemiş. Haber verilmemiş. Habersiz. Malumatsız. Cahilce yapılmış. Cahil. Bilgisiz.

Naive : Toy. Saf. Çaylak. Bön. Naif (resim). Naif. Sade. Denenmemiş.

Sophisticatedly antonyms : low tech, unworldly, inelegant, enchanted, endemic.