Sorgu nedir, Sorgu ne demek

"Sorgu" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Soracakları varmış yıllardır sorarlar / Anlaşılan bu sorgu daha yıllarca sürecek" - A. İlhan

Yerel Türkçe anlamı:

Sorgulama

İngilizce'de Sorgu ne demek? Sorgu ingilizcesi nedir?:

inquiry, query

Fransızca'da Sorgu ne demek?:

interrogation

Sorgu hakkında bilgiler

Sorgu (Azerice: İstintaq) 1979 Azerbaycan yapımı bir dram-dedektif filmidir.

Geçmişte sporcu olan Murat Abiyev bazı kimselerce yoldan çıkarılmış; katile dönüşmüş, hapsedilmiş ve şu yargılanmaktadır. Murat mafyanın küçük bir üyesidir bu yüzden büyük mafya üyeleri tüm yapılanları Murat'ın üzerine atmak istemişlerdir. Murat da arkadaşlarını korumak adına bunların hepsini kabul etmiştir ama olaylar ilerledikçe yanlış yaptığını anlayacaktır. Nedeni ise arada, bir kızın tecavüz edilmesi olayı olmasıdır; suçu üzerine yıkılmış Murat'ın ölüm cezasını alması söz konusudur. Olayın müfettişi olan Seyfi, Murat'ın suçsuz olduğu, bütün suçlamaların ona ait olmadığı düşüncesindedir. Mafya'nın başındakilerden Almazov, hiçbir rüşveti kabul etmeyen Seyfi'ye ev ve mobilya gibi teklifler ederek baskı yapmaktadır.

 

Sorgu ile ilgili Cümleler

 • Sorgulandım ve sence suçlu muyum?
 • Hiç kimse bir şey sorgulamadı.
 • Sorgulaya sorgulaya kendi doğrumu buldum.
 • Dedektif Dan Anderson daha fazla sorgulama için Tuğba'yı karakola götürdü.
 • Polis olay yerine yakın çalışan birçok kişiyi sorguladı.
 • Polis Tom'u sorguya çekti.
 • Polis Tom'u yine sorguladı.
 • Hiç kimse Tom'un kararını sorgulamadı.
 • Ali bütün sabahı sorgulama odasında geçirdi.
 • Sorgulamadan kabul ettiğim şeyi gördün mü?
 • Sorgulamadığımı nereden biliyorsun?
 • Sorgulanmayı sevmiyorum.
 • Sorgulama bitti.

Sorgu anlamı, kısaca tanımı:

Ceza : Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların öngördüğü yaptırım. Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırım.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Sorguya çekmek : Bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek.

Sorgu hakimi : Sorgu yargıcı.

Sorgu kutusu : Genel Ağ'da sorgulanacak, aranacak sözün yazıldığı küçük kutu.

Sorgu sual : Soruşturma.

Sorgu yargıcı : Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hâkimi, müstantik.

 

Çapraz sorgu : Ceza yargılamasında cumhuriyet savcısının, müdafi veya vekil sıfatlı avukatın, sanığa, katılana, tanığa, bilirkişiye ve duruşmaya çağrılmış kişilere, hâkim önünde, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilmesi biçimindeki sorgulama tekniği, çapraz sorgulama.

Sorgu suale çekmek : Sorguya çekmek.

Sorgu yargıçlığı : Sorgu yargıcı olma durumu.

Sorguç : Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy, tuğ, tepelik.

Sorguçlanmak : Sorguç biçimiyle şekillenmiş gibi görünmek.

Sorguçlu : Sorgucu olan.

Sorguçsuz : Sorgucu olmayan.

Sorgulama : Sorgulamak işi, isticvap.

Sorgulamak : Suç niteliğinde bulunan bir sorun üzerine ilgili bulunanlara sorular sormak.

Sorgulanış : Sorgulanma işi.

Sorgulanma : Sorgulanmak işi.

Sorgulanmak : Sorgulama işine konu olmak veya sorgulama işi yapılmak.

Sorgun : Yozgat iline bağlı ilçelerden biri. Sepetçi söğüdü.

Sorgusuz : Sorgu yapılmadan.

Sorgusuz sualsiz : İzin almadan, sormadan. Soruşturmadan.

Çapraz sorgulama : Çapraz sorgu.

Sorma : Sormak işi.

Muhakeme : Yargılama. Usa vurma. Bir sorunu çözmek için çıkar yol arama.

Kanun : Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı. Geçerli olan kural. Yasa.

Araştırma : Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılmış olan yöntemli çalışma, araştırı. Araştırmak işi, araştırı, istikşaf, taharri, tetkik.

Yargıç : Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim.

Beyan : Bildirme. Bir eserde, düşüncelerin, duyguların, hayallerin doğuş ve değerlerini, bunların anlatımında tutulacak yolları konu edinen bir edebiyat bilgisi dalı.

İstintak : Sorgu. Sorguya çekme.

Dram : Sahnede oynanmak için yazılmış oyun, drama. Acıklı olay. Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi, drama. Tiyatro edebiyatı.

Sorgucu : Soru sormaya yetkili kişi.

Sorguçkavaklı : Kars kenti, Digor ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Sorguçlanma : Sorguçlanmak durumu.

Sorgulanabilme : Sorgulanabilmek işi.

Sorgulanabilmek : Sorgulanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Sorgulatabilme : Sorgulatabilmek işi.

Sorgulatabilmek : Sorgulatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

Sorgulatma : Sorgulatmak işi.

Sorgulatmak : Sorgulama işini yaptırmak.

Sorgulayabilme : Sorgulayabilmek işi.

Diğer dillerde Sorgu anlamı nedir?

İngilizce'de Sorgu ne demek? : adj. interrogative

n. inquiry, question, enquiry, interrogation, hearing, inquisition, oyer, query

Fransızca'da Sorgu : interrogatoire [le], interpellation [la]

Almanca'da Sorgu : n. Anfrage, Verhör, Vernehmung

Rusça'da Sorgu : n. опрос (M), допрос (M), дознание (N)