Soruşturmak nedir, Soruşturmak ne demek

  • Öğrenilmek istenilen şeyi birçok kişiye inceden inceye sormak, araştırmak

"Soruşturmak" ile ilgili cümle

  • "Paramıza mı göz dikiyorlar hele bir inceden inceye soruşturalım." - A. Gündüz

Soruşturmak kısaca anlamı, tanımı:

Soruşturma : Bir sorunu açıklığa kavuşturmak amacıyla bir idari veya adli makamın yönettiği, ilgililerden ve tanıklardan bilgi toplama, konuyu inceleme işi, tahkik, tahkikat. Soruşturmak işi.

Soru : Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual. Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

Öğrenilmek : Öğrenme işi yapılmak.

Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

İnce : İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Zayıf. Taneleri ufak, iri karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Ayrıntılı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Hafif, gücü az. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Tiz (ses), pes karşıtı.

 

Sormak : Bir işin sorumluluğu kendisinde olmak, bir işten sorumlu bulunmak. Birine soru yönelterek herhangi bir konuda bilgi istemek, sual etmek. Dudakları uzatıp soluğu kuvvetle çekerek emmek.

Araştırmak : Birini veya bir şeyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek. Bilimde ve sanatta yöntemli çalışmalar yapmak. Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.

Diğer dillerde Soruşturmak anlamı nedir?

İngilizce'de Soruşturmak ne demek? : v. ascertain, check out, check up, enquire, inquire, inquire into, make inquiries, investigate, probe, verify

Fransızca'da Soruşturmak : enquêter, s'enquérir

Almanca'da Soruşturmak : v. ausforschen, ausfragen, überprüfen, umhören, untersuchen

Rusça'da Soruşturmak : v. опрашивать, расспрашивать, выспрашивать, опросить, расспросить, выспросить