Sorunsuzluk nedir, Sorunsuzluk ne demek

  • Sorunsuz olma durumu, meselesizlik, problemsizlik

Sorunsuzluk kısaca anlamı, tanımı:

Sorunsuz : Sorunu olmayan, meselesiz, problemsiz.

Sorun : Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem. Sıkıntı veren durum, dert.

Soru : Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual. Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Mesele : Sorun. Güç iş. Problem.

Problemsizlik : Problemsiz olma durumu.

Olma : Olmak işi.