Sosyal ilişki nedir, Sosyal ilişki ne demek

Sosyal ilişki; bir toplum bilimi terimidir.

  • Birbirlerinden haberi olan, en az iki insan arasında bir süre devam eden, anlamlı, belirli amaçları bulunan sosyal bağ

"Sosyal ilişki" ile ilgili cümle

  • "Şehirlerde sokakların toplaşmasından doğan mahalle birimleri, sosyal ilişki bütünlüğü yaşatırdı." - A. Boysan

Sosyal ilişki hakkında bilgiler

Sosyal ilişki, ileri sonuçları olmayan -yani tekrarlanması pek beklenmeyen, toplumsal davranış çiftidir. Bazen kazara meydana gelen sosyal etkileşim olarak da tanımlanabilir. Buna başarıya ulaşamamış ve tekrar denenmemiş bir konuşmaya başlama davranışı örnek gösterilebilir.

Toplumsal hiyerarşide sosyal ilişki daha az gelişmiş sosyal davranış ile daha gelişmiş sosyal etkileşimin arasında bir bölgeye konulmaktadır.

Sosyal ilişki kısaca anlamı, tanımı:

Sosyal : Toplumsal.

İlişki : Bağlantı, temas. İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas.

Haber : Yüklem. Bilgi. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

 

Devam : Ek, parça. Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme. "Kesme, sürdür" anlamında kullanılan bir söz. Bir yere belli bir amaçla, gereken zamanlarda gitme.

Anlamlı : Anlamı olan, manalı. Gizli bir anlamı olan, düşündürücü, manidar. İçeriği olan.

Amaç : Hedef. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon. Ulaşmak istenilen sonuç, maksat. Gaye.

Sonuç : Öz, özet. Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey. Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice. Yazının veya sözün bitim bölümü. Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılaşmasının sayı bakımından durumu, skor.

Tekrarlanma : Tekrarlanma işi, yinelenme, tekerrür.

Diğer dillerde Sosyal ilişki anlamı nedir?

İngilizce'de Sosyal ilişki ne demek? : sosyoloji