Sosyal olay nedir, Sosyal olay ne demek

Sosyal olay; bir toplum bilimi terimidir.

  • İnsanlar arası ilişkilerden doğan ve bir defa olup biten sosyal oluşum

"Sosyal olay" ile ilgili cümleler

  • "Sanat eseri, estetik bir değerin taşıyıcısı olduğu kadar bir sosyal olaydır." - S. Hilav

Sosyal olay anlamı, tanımı:

Sosyal : Toplumsal.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.

İlişki : Bağlantı, temas. İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas.

Doğan : Kartalgillerden, sırtı kül rengi ve enine çizgili, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco peregrinus).

Oluşum : Oluşma işi, teşekkül, teşkil. Katman, kütle, gök cismi vb.nin biçimlenme süreci.