Sosyete pazarı nedir, Sosyete pazarı ne demek

  • Genellikle taklit veya defolu ürünlerin satıldığı, ucuz alışveriş yeri

Sosyete pazarı kısaca anlamı, tanımı:

Sosyete : Bir topluluktaki gelir düzeyi yüksek ve kendilerine özgü yaşama biçimleri olan topluluk. Topluluk, toplum, cemiyet.

Pazar : Tokat iline bağlı ilçelerden biri. Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer. Cumartesi ile pazartesi arasındaki gün. Alışveriş. Belli bir şeyin satıldığı yer. Rize iline bağlı ilçelerden biri.

Genel : Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).

Taklit : Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma. Birinin davranışlarını, konuşmasını tekrarlayarak eğlenme. Benzetilerek yapılmış şey, imitasyon.

Defolu : Defosu olan, bozuk, özürlü, kusurlu, ayıplı (kumaş, giysi, mal vb.).

Ürün : Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul. Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey. Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey. Eser.

Ucuz : Az emekle elde edilen. Bayağı. Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı, pahalı karşıtı.

Alışveriş : Satın alma ve satma işi, alım satım, iş, muamele, ahzüita, aksata, pazar. İlişki, münasebet.