Sosyoloji nedir, Sosyoloji ne demek

Sosyoloji; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Toplum bilimi

Sosyoloji anlamı, kısaca tanımı:

Sosyolojik : Toplum bilimsel.

Sosyolojizm : Bütün sosyal bilimleri yalnız sosyolojinin bir dalı sayan ve bunların sadece sosyolojik metotlarla açıklanabileceğini söyleyen görüşün adı.

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.

Sosyal : Toplumsal.

Toplum bilimi : Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji.

Sosyoloji ile ilgili Cümleler

 • Sosyoloji biliminin aşılamamış mevcudiyeti.
 • Feminist sosyoloji hakkında ders kitapları arıyorum.
 • Bu, kürtaj hakkında sosyolojik bir çalışma
 • Sosyoloji notlarını bana ödünç olarak verebilir misin?
 • O öğrenci sosyoloji öğrenimi görüyor.
 • Sosyolojide uzmanlaşıyorum.
 • Sosyolojide araştırma yapıyor.
 • Sosyolojiyi asıl branş olarak alıyorum.
 • Frank Üniversitede Sosyoloji'yi ana dal olarak seçti.
 • Auguste Comte, sosyolojinin babası olarak görülür.
 

Diğer dillerde Sosyoloji anlamı nedir?

İngilizce'de Sosyoloji ne demek? : n. sociology, social science

Fransızca'da Sosyoloji : sociologie [la]

Almanca'da Sosyoloji : n. Gesellschaftslehre, Soziologie

Rusça'da Sosyoloji : n. социология (F)