South anatolian red cattle türkçesi South anatolian red cattle nedir

  • Gak.
  • Güney anadolu kırmızısı sığırı.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Türkiye’de akdeniz ve güney doğu anadolu bölgelerinde yetiştirilen, rengi açık sarıdan koyu kırmızıya kadar değişen, daha çok tarçın renginde, yerli sığırları arasında süt verimi en yüksek düzeyde, et verimi yönünden de dikkate değer özelliğe sahip, güney bölgelerin sıcak çevre koşullarına uyum sağladığı gibi bu gibi yerlerde yaygın olan kan parazitlerinin meydana getirdiği hastalıklara dayanıklı, yerli bir sığır ırkı, kilis sığırı, gak.

South anatolian red cattle ingilizcede ne demek, South anatolian red cattle nerede nasıl kullanılır?

South : Güneyden gelen. Güneye doğru. Güneyde. Güneyden. Güney. Sol el doğuya ve sağ el batıya yönelmek üzere ayakta duran kimsenin baktığı, doğu-batı doğrultusuna dik yön. Cenup. Güneye. Lodos.

Anatolian : Anadolu dili. Anadolu. Anadolulu. Antik anadolu'da konuşulan hitit dili ve artık günümüzde olmayan diğer bazı dillerden oluşan ortadan kaybolmuş anadolu dilleri grubu. Anadolu'ya özgü.

Red : Kızıl. Komünist. Değersiz. Solcu. Kızgın. Kızıl tüylü. Al. Rus. Kızılderili. Kızarmış.

Cattle : Büyükbaş. İnsanlar. Sığır ve davarlar. Büyükbaş hayvan. Davar. Sığırlar. Memeliler (mammalia) sınıfının, toynaklılar (ungulata) üst takımının, çift parmaklılar (artiodactyla) takımının, geviş getirenler (ruminantia) alt takımından, mideleri dört odalı, ayaklarında daima üç parmak bulunan, üst kesici dişleri bulunmayan bir üst familya. boynuzlugiller (bovidae), geyikgiller (cervidae) ve zürafagiller (giraffidae) olmak üzere 3 familyası vardır. Öküz. Sığır.

 

East anatolian red cattle : Doğu anadolu kırmızısı sığırı. Türkiye’nin doğu ve kuzey doğu anadolu bölgesinden köken alan, vücudu orta büyüklükte, göğsü dar, boynuzları kısa ve öne dönük, rengi açık kırmızıdan koyu kestane rengine kadar değişen, besi yeteneği tatmin edici, yerli sığır ırkı, dak. Dak.

Belgian red cattle : Belçika kırmızı sığırı. Belçika’dan köken alan, hem et hem de süt verimi yönünde yetiştirilen kombine verimli sığır ırkı.

Belmont red cattle : Belmont kırmızı sığırı. Avustralya’dan köken alan, % 50 afrikander, % 25 hereford ve % 25 shorthorn genotipi taşıyan sıcaklık ve kene enfeksiyonlarına karşı dirençli sığır ırkı.

Danish red cattle : Danimarka sahillerine yakın adalardan köken alan, north slesvig red, angeln ve ballum ırklarının adanın yerli ırklarıyla melezlenmesi sonucu geliştirilmiş, 1970’li yıllarda ırk içerisine esmer ırk genotipi de katılmış, vücudu iri yapılı, rengi koyu kırmızı, sütçü bir yapı gösteren, meme yapısı iyi gelişmiş, aynı zamanda besi yeteneği ve et verimi de yüksek, sütçü sığır ırkı. Danimarka kırmızı sığırı.

 

Belarus red cattle : Beyaz rusya’dan köken alan, iskelet sistemi hafif ve sağlam, kasları gelişmiş, vücudu arkaya doğru hafif biçimde yükselen, vücudun orta kısmı iyi gelişmiş ve karnı geniş, rengi kırmızı veya pas kırmızısının değişik tonlarında, öncelikle süt verimi yönünde yetiştirilmesine rağmen besi yeteneği de tatmin edici, kombine verimli sığır ırkı. Belarus kırmızı sığırı.

İngilizce South anatolian red cattle Türkçe anlamı, South anatolian red cattle eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak South anatolian red cattle ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Caws : Ötmek. Karga gibi ötmek. Gaklamak. Karga sesi. Karga sesi çıkarmak.

Cawed : Karga sesi çıkarmak. Karga gibi ötmek. Ötmek. Karga sesi. Gaklamak.

Caw : Ötmek. Karga gibi ötmek. Karga sesi. Karga sesi çıkarmak. Gaklamak.

Abdomen : Karın. Karın (böcek gövdesinde). Böcek gövdesinin alt kısım. Karnın altı. Batın. Abdomen. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen.

South anatolian red cattle synonyms : abdominal ovariectomy, a crochordon, abdominal fat necrosis, abattoir, a dna, abaxial, abdominal pain, a clay, abdominal distention.