Soyluluk nedir, Soyluluk ne demek

  • Soylu olma durumu, asillik, asilzadelik, zadegânlık, asalet, asaletlilik, necabet

"Soyluluk" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Toplumsal sınıf ayrışımı ve soyluluk pek az oyunda ele alınmıştır." - M. And

İktisat alanındaki kelime anlamı:

soylu sınıf

[Bakınız: ]

soyluluk sistemi

Tarih'teki anlamı:

Soylu olma niteliği.

Bilimsel terim anlamı:

Anlatımın bayağı ve aşağılık sözlerden, deyimlerden, çirkin düşüncelerden, iğrenç imgelerden arınmış olması.

İngilizce'de Soyluluk ne demek? Soyluluk ingilizcesi nedir?:

nobless, aristocracy

Osmanlıca Soyluluk ne demek? Soyluluk Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

asalet

Soyluluk hakkında bilgiler

[Bakınız: asalet]

Soyluluk kısaca anlamı, tanımı:

Asalet : Asillik. Yazıda veya sözde bayağı söz ve deyim bulunmaması durumu. Bir görevi yüklenmiş olma, o görevin sahibi olma, vekillik karşıtı. Soyluluk.

Baba soyluluk : Soyun, mirasın, sosyal statünün öncelikle veya sadece baba tarafından belirlendiği aile düzeni.

Kent soyluluk : Burjuvazi.

Soylu : Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asaletli, asil, kerim. Saygı uyandıran, yücelik taşıyan. Soyu iyi nitelikli olan, iyi cins soydan gelen (at vb.). İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil.

 

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Asillik : Soylu olma durumu, soyluluk. Asil olma durumu, asalet.

Asilzadelik : Soyluluk.

Necabet : Temiz bir soydan gelme, soyluluk.

Soyluluk sistemi : Ayrıcalığını genellikle soydan alan bir sosyal sınıfın yönetime egemen olduğu sistem.

Diğer dillerde Soyluluk anlamı nedir?

İngilizce'de Soyluluk ne demek? : n. nobility, gentility, grandeur, quality

Fransızca'da Soyluluk : noblesse [la], magnanimité [la]

Almanca'da Soyluluk : Adel

Rusça'da Soyluluk : n. знатность (F), благородство (N)